Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 13  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 50, br. 1-3, str. 20-35
Obezbeđenje novčanog potraživanja prethodnom merom
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija
Ključne reči: prethodna mera; novčano potraživanje; obezbeđenje; opasnost; osujećenje; prigovor; založno pravo
Sažetak
Prethodna mera određuje se na osnovu presude, platnog naloga ili druge sudske odluke koja glasi na novčano potraživanje, koja zbog izjavljene žalbe ili prigovora nije postala pravnosnažna, a u cilju sprečavanja osujećenja namirenja potraživanja. Objektivna opasnost od osujećenja potraživanja prestavlja uslov za određivanje prethodne mere. Zakon ne ograničava mogućnost određivanja prethodne mere na domaće odluke, što znači da bi se prethodna mera mogla odrediti i na osnovu odluke stranog suda koja nije postala pravnosnažna, a glasi na novčano potraživanje. U određenim slučajevima smatra se da opasnost od osujećenja potraživanja postoji (neoboriva zakonska pretpostavka), pa poverilac ne mora da je dokazuje, već je sud dužan da na predlog poverioca odredi prethodnu meru. Na osnovu pretpostavljene opasnosti, prethodna mera može se odrediti i u meničnim i čekovnim sporovima povodom prigovora protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, kao i u slučaju donošenja prvostepene presude u takvim sporovima, protiv koje je izjavljena žalba. Vrste prethodnih mera taksativno su nabrojane u zakonu, što znači da se ne mogu određivati druge vrste prethodnih mera, koje nisu izričito predviđene. Prethodnom merom zahvata se određeni deo imovine dužnika, iz koga će poverilac tražiti da se naplati kada odluka o potraživanju postane pravnosnažna i izvršna. Popisom pokretnih stvari i zabranom dužnikovom dužniku da isplati dužniku potraživanje, poverilac stiče založno pravo. Pravni lek protiv rešenja o prethodnoj meri je prigovor o kome odlučuje veće sastavljeno od troje sudija istog suda koji je doneo rešenje o obezbeđenju.
Reference
*** (2011) Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Sl. glasnik RS, br. 31
*** (2011) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72, čl. 339
*** (2006) Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. Službeni list SFRJ, br. 46, čl. 87
*** (2013) Sudska praksa, softverski paket za pravnike. Beograd: Intermex
Kozar, V. (2011) Komentar Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava. Beograd: Poslovni biro
Lazarević, D. (2011) Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju - sa registrom pojmova. Beograd: Poslovni biro
Poznić, B. (1987) Građansko procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Stamenković, J. (2012) Pravo na pravni lek i druga pravna sredstva po novom Zakonu o izvršenju i obezbedjenju. Bilten sudske prakse privrednih sudova, (3): 461-482
Vrhovšek, M., Kozar, V. (2006) Izvršni postupak u trgovinskim stvarima i privremene mere u sporovima sa elementom inostranosti. Pravo - teorija i praksa, vol. 23, br. 5-6, str. 3-19
Vrhovšek, M., Kozar, V. (2005) Skraćeni izvršni postupak u trgovinskim stvarima i privremene mere u sporovima sa elementom inostranosti. Pravni život, vol. 54, br. 5-6, str. 93-107
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.04.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka