Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 49  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 10, br. 19, str. 91-98
Koncept engleskog jezika struke
aAkademija strukovnih studija kosovsko-metohijska, Leposavić
bFakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva, Budva, Crna Gora
cInternacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresagvozdena2001@yahoo.com, mariavukov@gmail.com, jelenaklekic@gmail.com
Ključne reči: engleski jezik struke; opšti engleski jezik; koncept; definicija
Sažetak
Engleski jezik struke kao osnovno sredstvo inernacionalne poslovne komunikacije, predmet je interesovanja lingvista još od šezdesetih godina prošlog veka. Ovako duga tradicija zavređuje pažnju, posebno ako imamo u vidu činjenicu da se engleski jezik struke dugo proučavao u kontekstu opšteg engleskog jezika. Cilj ovog rada je da se ukaže na važnost engleskog jezika struke, posebno danas u 21. veku kada razvoj nauke i tehnologije dostiže svoj vrhunac. U radu je prikazan koncept engleskog jezika struke koji obuhvata glavne osobine engleskog jezika, teorije i kontekste u kojima se koristi.
Reference
Basturkmen, H. (2006) Ideas and options in English for specific purposes. London, New Jersey, ESL and Applied Linguistic Professional Series: Eli Hinkel, Edition, pp. 18
Brindley, G. (1989) Assessing achievement in the learner-centred curriculum. Sidney: NCELTR, Masquarie University, Vol. 5
Bugarski, R.D. (1988) Jezik struke kao lingvistička i pedagoška kategorija. u: Kovačević, J. [ur.] Nastava stranog jezika kao jezika struke u srednjem, višem i visokom obrazovanju, Čačak: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, str. 20-26
Carver, D. (1983) Some propositions about ESP. ESP Journal, 2(2): 131-137
Cigan, V., Kordić, L. (2013) The role of ESP courses in general English proficiency. Linguistica, 53(2): 153-172
Dudley-Evans, T., St, J.M. (1998) Developments in English for specific purposes: A multi-disciplinary approach. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Đolić, S. (2013) Globalizacija i menadžment u nastavi stranih jezika - engleski jezik na početku III milenijuma. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Hutchinson, T., Waters, A. (1987) English for specific purposes. Cambridge: CUP
Ignjačević, A. (2008) Specifičnosti nastave stranog jezika struke. Nastava i vaspitanje, vol. 57, br. 2, str. 150-156
Kennedy, C., Bolitho, R. (1984) English for specific purposes. London: MacMillan Press Ltd
Lukač-Zoranić, A. (2013) Kultura i jezik u poslovnoj komunikaciji. Ekonomski izazovi, vol. 2, br. 3, str. 161-169
Macalister, J., Nation, I.S.P. (2010) Language curriculum design. Routledge
Munby, J. (1981) Communicative syllabus design: A sociolinguistic model for designing the content of purpose-specific language programmes. Cambridge University Press
Radenković, Š.B., Božović, J. (2012) Uloga prevođenja u nastavi stručnog jezika. u: Savremena proučavanaj jezika i književnosti - zbornik radova sa III naučnog skupa mladih filologa Srbije održanog 12. marta 2011. godine, Kragujevac: Filum, godina III, knjiga 1., 469-473
Robinson, P.C. (1991) ESP today: A practitioner's guide. Hemel Hempstead: Prentice Hall
Widdowson, H.G. (1983) Learning purpose and language use. Oxford: Oxford University Press
Widodo, H.P. (2016) Teaching English for specific purposes (ESP): English for vocational purposes (EVP). u: English language teaching today, Cham: Springer International Publishing, pp. 277-291
Williams, C. (2014) The future of ESP studies: Building on success, exploring new paths, avoiding pitfalls. ASp. larevue du GERAS, (66): 137-150
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov2119091R
primljen: 28.09.2020.
prihvaćen: 07.07.2021.
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2021.