Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 49  
Back povratak na rezultate
2019, br. 48, str. 41-52
Imagem kanonâ (kanonsko u našim predstavama i društvenoistorijske okolnosti njihovog nastanka i održanja) kanon(i), predstave, koncept (od koncepta ka slici)
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresajasmina_vucetic@yahoo.com
Sažetak
Kompozicija rada je dvodelna: u prvom odeljku, naslovljenom "Kanon(i). Predstave. Koncept. Od koncepta ka slici", autorka se osvrće na istorijski razvoj i transformacije pojma kanona i jasno precizira jedno od osnovnih polazišta rada, po kome postoji neraskidiva veza između vladajućeg koncepta koji nameću društvenoistorijske okolnosti, slika i predstava koje iz tog koncepta proističu i kanona, koji je ujedno njihov odraz, ali i način da se iznova produkuju i održavaju živim i aktivnim. U drugom odeljku rada kanon se posmatra kao oblik simboličke društvene moći koja se stiče upotrebnim diskursom, kako je to jasno definisao Mišel Fuko. Osim toga, u ovom delu autorka daje pregled naučnog interesovanja za problem kanonizacije koji u naše vreme ima za ishodište sporadične pokušaje "novog čitanja tradicije", a imagološki ugao posmatranja kanona najavljuje kao jedan u nizu takvih pokušaja.
Reference
Assman, A. (2006) Einführung in die Kulturwissenschaft: Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen. Berlin: E. Schmidt Verlag
Beli, G.J. (2012) Tema i dilema: kanon. u: Grdinić Nikola [ur.] XVIII stoleće: Izbor iz zbornika XVIII stoleće, Zavod za kulturu Vojvodine, 90-106
Bloom, H. (1994) The western canon: The books and school of the ages. New York: Riverhead Books
Bosse, H., Rener, U., ur. (1999) Literaturwissenschaft: Einführung in ein Sprachspiel. Freiburg im Breisgau: Rombach Verlag
Burdije, P. (2003) Pravila umetnosti - geneza i struktura polja književnosti. Novi Sad: Svetovi
Damjanov, S. (2014) Itika Jeropolitika@Vuk. Zrenjanin: Agora
Damjanov, S. (2012) Nova čitanja tradicije 1-3. Beograd: Službeni glasnik
Danova, N. (1994) The Image of the 'other' in Bulgarian textbooks during the national revival. u: Relations of Compatibility and Incompatibility between Christians and Muslims in Bulgaria, Sofia: International Centre for Minority Studies and Intercultural Relations Foundation
Džaješ, A.K. (2012) Kanon ili ne. Interkulturalnost - časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije, Br. 3 (mart), 118-135
Eror, G. (2010) 'Kanon', komparatistički?. u: Književna terminologija i domen komparatistike: poredbene književne studije, predmet i vokabular. Knj. 2, Pančevo: Mali Nemo
Fuko, M. (2007) Poredak diskursa - pristupno predavanje na Kolež de Fransu, održano 2. decembra 1970. godine. Loznica: Karpos, Prevod sa francuskog Dejan Aničić
Giljen, K. (1982) Književnost kao sistem - ogledi i teorija književne istorije. Beograd: Nolit
Gordić-Petković, V. (2014) Književni kanon i književna produkcija - nagrade i kritički sud. Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, br. 145, str. 22-31
Kermod, F. (2013) Zadovoljstvo, promena i kanon (nastavak iz prethodnog broja). Beležnica, časopis za bibliotekarstvo, književnost i kulturu, Godina 15, br. 26, 120-132, Izdavač: Narodna biblioteka Bor
Kermod, F. (2012) Zadovoljstvo, promena i kanon. Beležnica, časopis za bibliotekarstvo, književnost i kulturu, Godina 14, br. 24-25, 141-151, Izdavač: Narodna biblioteka Bor
Koh, M. Književni kanon. u: Kada sazremo kao kultura...: Stvaralaštvo srpskih spisateljica na početku XX veka (kanon - žanr - rod), Beograd: Službeni glasnik, 81-123
Neuhaus, S. (2002) Revision des literarischen Kanons. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Petković-Gordić, V. (2015) Zašto je važan književni kanon - merila i vrednovanja. Čitalište, vol. 14, br. 27, str. 11-15
Protrka, M. (2008) Stvaranje književne nacije - oblikovanje kanona u hrvatskoj književnoj periodici 19. stoljeća. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Biblioteka Periodica Croatica, Serija 'Studije', knj. 1
Stojanović-Pantović, B. (2006) Pobuna protiv središta (novi prilozi o modernoj srpskoj književnosti). Pančevo: Mali Nemo
Stojanović-Pantović, B. (2008) Oštar ugao (eseji, kritike, polemike). Zrenjanin: Agora
Todorova, M. (2010) Dizanje prošlosti u vazduh ogledi o Balkanu i Istočnoj Evropi. Beograd: Biblioteka XX vek
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1948041K
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2020.
Creative Commons License 4.0