Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 2 od 17  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 2, br. 2, str. 27-34
Računovodstveni aspekti likvidnosti konsolidovanog računa trezora
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresadrimilojevic@gmail.com
Sažetak
Uspostavljanje racionalnog upravljanja sredstvima data na raspolaganje korisnicima javnih sredstava predstavlja osnovni zadatak finansijske funkcije svakog računovodstvenog informacionog sistema. Korisnici budžetskih sredstava svoju finansijsko-računovodstvenu funkciju ostvaruju preko jedinstvenog konsolidovanog računa trezora čime se stvara polazna osnova za uspostavljanje finansijske discipline. U tom pogledu javlja se potreba za održavanjem permanentne likvidnosti računa kako bi se obaveze stvorene na račun budžetskih korisnika pravovremeno izvršavale. U ovom radu ćemo se baviti modelom praćenja i uspostavljanja adekvatnog sistema održavanja likvidnosti kod korisnika budžetskih sredstava, kao i metodologiju za ocenu investicionih projekata u budžetskom sektoru.
Reference
*** (2013) Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik RS, br. 54/09, 62/13
*** (2011) Zakon o javnoj svojini. Sl. gl. RS, br. 72
Allen, R., Tommasi, D. (2004) Managing public expenditures: Book of reference for the transition countries
Malinić, D. (2013) Finansijska nemoć javnih preduzeća. u: 44. simpozijum, Zlatibor 23-25 maj, 23-25
Milojević, I., Vukoje, A., Mihajlović, M. (2013) Accounting consolidation of the balance by the acquisition method. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 2, str. 237-252
Milojević, I., Ignjatijević, S., Đorđević, D. (2013) Spatial expression of business risks. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 6, br. 1, str. 10-19
Milojević, I., Mihajlović, M., Cvijanović, M. (2012) Impact of organizational failure of relevance consolidated budget. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 1, str. 63-71
Stuart, Y. (2006) The British budget process: A case study. Harvard Briefing Paper, www.law.harvard.edu/faculty/hjackson/BritishBudget_32.pdf
van Horne, J., Wachowich, M.J. (1995) Fundamentals of financial management. New Jersey: Prentice Hall Inc
Zaman, S., Drčelić, B. (2011) Smernice za prioritizaciju javnih investicionih projekata. u: Podrška nacionalnom investicionom planiranju i sprovođenju, Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/Oditor1602027M
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2018.

Povezani članci

Vojno delo (2018)
Novčani tokovi privrednog subjekta kao predmet revizije
Milojević Ivan M., i dr.

Vojno delo (2018)
Relevantnost interne kontrole privrednog društva
Zekić Milorad Č., i dr.

Ekon: teor praks (2014)
Ekonomske teorije održanja budžetskog deficita
Milojević Ivan, i dr.

prikaži sve [23]