Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 17  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 13, br. 1, str. 33-43
Višestranačke arbitraže - problemi i najnovija dešavanja
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresabalebate@yahoo.com
Ključne reči: višestranačke arbitraže; arbitražni sporazum; spajanje postupaka; pridruživanje; intervencija
Sažetak
Autor predstavlja ključna pitanja vezana za učešće množine subjekata sa položajem stranke u arbitražnom postupku. Spajanje arbitražnih postupaka, koje dovodi do nastanka višestranačkog procesnog odnosa, kao i pridruživanje i intervencija trećih lica, nepotpisnika arbitražnog sporazuma, razmatraju se sa svrhom identifikovanja mogućnih problema koje ovi instituti mogu izazvati u arbitražnom postupku. Najnoviji razvoj u pravosudnom pristupu procesnim pitanjima koje nameće učešće množine subjekata u ugovornom odnosu u kojem nastaje spor koji je povod arbitraži prikazan je kroz analizu odluke Vrhovnog suda SAD, koja je utvrdila temelje za ograničavanje višestranačkih arbitraža isključivo na situacije kada je učešće množine subjekata u jedinstvenom arbitražnom postupku izričito ugovoreno arbitražnim sporazumom.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka