Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 44, br. 1, str. 49-74
Zaštita potrošača u Republici Srbiji u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresaveljkos@ekof.bg.ac.rs
Projekat:
Primena savremenih metoda menadžmenta i marketinga u unapređenju konkurentnosti preduzeća u srbiji u procesu njene integracije u Evropsku uniju (MPNTR - 179062)
Uloga države u novom modelu rasta privrede Srbije (MPNTR - 179065)

Sažetak
Politika zaštite potrošača predstavlja jedno od najznačajnijih pitanja u Evropskoj uniji. I pored značajnih napora ka harmonizaciji, još uvek su primetne različite pozicije razvoja zaštite potrošača u pojedinim zemljama EU. Republika Srbija, na svom putu evrointegracija, pored ostalih zadataka, u poslednjih nekoliko godina intenzivno radi na popravljanju pozicije potrošača i implementaciji direktiva i uputstava Evropske unije na ovom polju. Značajni razlozi da se državni organi posvete pitanju zaštite potrošača jesu i neretka pojava tržišnih anomalija, neetičkog ponašanja preduzeća, lošijeg kvalitet roba i usluga, ali i pritisak potrošača i njihovih organizacija. Donošenje odgovarajućeg Zakona, usvajanje i primena integrisane strategije zaštite potrošača u Republici Srbiji, delovanje potrošačkih organizacija i druge aktivnosti, dali su određene rezultate. U radu se analizira postojeće stanje u Republici Srbiji i upoređuje sa razvojem u izabranim zemljama Evropske unije. Osnovni cilj analize bio je da se utvrde dalje smernice razvoja zaštite potrošača i razmotri uloga državnih organa i institucija, organizacija potrošača, preduzeća i ostalih učesnika na tržištu. Na osnovu analize izvedeni su odgovarajući zaključci i preporuke, koji su prezentovani u završnom delu rada.
Reference
*** (2012) Godišnji izveštaj za 2011/2012. Which, www.staticwhich.co.uk/documents/pdf/annual-report-2011-2012-307075.pdf
*** Izveštaj o zaštiti potrošača u Sloveniji, Austriji i Nemačkoj (Saksonija). Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
*** (2004) Competition Act & consumer rights. Office of Fair Trading, www.oft.gov.uk. Datum pristupa: 10. 09. 2009
*** (2009) Oficijelni sajt Generalnog direktorata za zdravlje i potrošače, Profil zaštite potrošača u Austriji. http://ec.europa.eu/consumers/overview/country_profile/AT_web_country_profile.pdf
*** (2013) Consumer rights: 10 ways the new EU consumer rights directive will give people stronger rights when they shop online. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-450_en.htm?locale=en
*** (2010) Oficijelni sajt Generalnog direktorata za zdravlje i potrošače, Profil zaštite potrošača u Bugarskoj. http://ec.europa.eu/consumers/overview/country_profile/BG_web_country_profile.pdf.Datum
*** (2010) Oficijelni sajt Generalnog direktorata za zdravlje i potrošače, Profil zaštite potrošača u Grčkoj. http://ec.europa.eu/consumers/overview
*** (2010) Oficijelni sajt Generalnog direktorata za zdravlje i potrošače, Profil zaštite potrošača u Nemačkoj. http://ec.europa.eu/consumers/overview/country_profile/GE_web_country_profile.pdf.pristupljeno 05.04.2013
*** (2011) Oficijelni sajt Generalnog direktorata za zdravlje i potrošače, Profil zaštite potrošača u Mađarskoj. http://ec.europa.eu/consumers/overview/country_profile/HU_web_country_profile.pdf
*** (2009) Oficijelni sajt Generalnog direktorata za zdravlje i potrošače, Oficijelni sajt Generalnog direktorata za zdravlje i potrošače, Profil zaštite potrošača u Rumuniji. http://ec.europa.eu/consumers/overview/country_profile/RO_web_country_profile.pdf.pristupljeno 05.04.2013
*** (2010) Oficijelni sajt Generalnog direktorata za zdravlje i potrošače, Oficijelni sajt Generalnog direktorata za zdravlje i potrošače, Profil zaštite potrošača u Sloveniji. http://ec.europa.eu/consumers/overview/country_profile/SL_web_country_profile.pdf.pristupljeno 05.04.2013
*** (2010) Oficijelni sajt Generalnog direktorata za zdravlje i potrošače, Profil zaštite potrošača u Velikoj Britaniji. http://ec.europa.eu/consumers/overview/country_profile/UK_web_country_profile.pdf.pristupljeno 05.04.2013
*** Portal Saveznog ministarstva za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača Austrije. www.konsumentenfragen.at
*** (2009) Consumers in Europe. Louxemburg: Office for Official Publications of the European Communities
*** (2012) Istraživanje o nivou svesti o zaštiti potrošača i zakonu o zaštiti potrošača u Srbiji, studija. u: Istraživanje za potrebe Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Beograd: European Profiles S. A. i konzorcijum
*** (2011) Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights. Official Journal of the European Union, Volume 5422, November, 64-88
*** (2010) Zakon o zaštiti potrošača, Republika Srbija. Službeni glasnik, br. 73
Cohen, L. (2010) Colston E. Warne Lecture: Is It Time for Another Round of Consumer Protection? The Lessons of Twentieth-Century U.S. History. Journal of Consumer Affairs, 44(1): 234-246
Donoghue, S., de Klerk, H.M. (2009) The right to be heard and to be understood: a conceptual framework for consumer protection in emerging economies. International Journal of Consumer Studies, 33(4): 456-467
European Commission (2007) EU consumer policy strategy 2007-2013: Empowering consumers, enhancing their welfare, effectively protecting them. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
European Commission (2009) Consumers in Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
European Commission (2011) Flash Eurobarometer - Consumer attitudes towards cross-border trade and consumer protection: Analytical report. Fieldwork: September 2010 Publication: March
European Commission (2011) Proposal for a Regulation of the European parliament and of the council on a consumer programme 2014-2020. Brisel
European Commission (2012) The consumer markets scoreboard: Making markets work for consumers 2011. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Union, 6th edition, October
Flatters, P., Willmontt, M. (2009) Understanding the post recession consumer. Harvard Business Review, Jul. - Aug
Kutin, B. (2005) Consumer protection in an enlarged Europe. Consumer policy review, 5(5): Sep/Oct
Lazarević, N., ostali (2013) Studija potrošačke politike u Srbiji - Ka evropskom nivou zaštite potrošača u Srbiji. Beograd: Centar za evropske politike
Lehmann, D.R. (1999) Section I: How do Customers and Consumers Realyy Behave? - Indtroduction. Journal of Marketing, 63: 14
Lovelock, C., Wirtz, J. (2004) Services marketing people, tehcnology, strategy. New Jersey: Prentice - Hall International
Lovreta, S., i dr. (2009) Strategija razvoja trgovine Republike Srbije. Beograd: Vlada Republike Srbije
Maričić, B.R. (2008) Ponašanje potrošača. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Maričić, B.R. (2011) Ponašanje potrošača. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog Fakulteta
Mayer, R.N. (2012) The US Consumer Movement: A New Era Amid Old Challenges*. Journal of Consumer Affairs, 46(2): 171-189
Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (2010) Pravilnik o evidenciji udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača, na osnovu člana 129. stav 7. Zakona o zaštiti potrošača. Službeni glasnik RS, broj 73/10
Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija (2013) Strategija zaštite potrošača za period 2013-2018 (nacrt), interni material
Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Izveštaj o zaštiti potrošača u SR Nemačkoj
Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Izveštaj o zaštiti potrošača u Velikoj Britaniji
Narodna banka Srbije (2012) Izveštaj o radu Centra za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga. Januar-Decembar
Prasad, A.R. (2008) Historical Evolution of Consumer Protection and Law in India. Journal of Texas Consumer Law, 11(3): 132-136
Salai, S., Kovač-Žnideršić, R., Grubor, A. (2010) Zaštita potrošača. Škola biznisa, br. 2, str. 52-58
Schonberg, R. (2012) 'Introducing 'Abusive': A New and Improved Standard for Consumer Protection'. California Law Review, 100: 1401-1443
Taboroši, S. Osvrt na normativni okvir zaštite prava potrošača u procesu pridruživanja Srbije EU. http://www.fefa.edu.rs/files/pdf/StudijeIstrazivanja/12ZastitaPravaPotrosaca.pdf
Valentine, V., Gordon, W. (2000) The 21st century consumer: A new model of thinking. International Journal of Market Research, vol. 42, Issue 2
Veljković, S. (2009) Marketing usluga. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta
Veljković, S., Stanković, Lj. (2008) Primena nove strategije zaštite potrošača u Republici Srbiji. u: Ekonomska politika Srbije u 2009. godini i izazovi svetske ekonomske krize, savetovanje NDE i Ekonomskog fakulteta, Beograd, decembar 2008
Veljković, S. (2010) Brend menadžment u savremenim tržišnim uslovima. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Vlada Republike Srbije (2007)
Vlada Republike Srbije (2012) Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/markt1301049V
objavljen u SCIndeksu: 29.05.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka