Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2010, br. 128, str. 295-314
Digitalna kultura kao ishodište savremenog marketinga - s one strane iluzije
aUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Sažetak
U radu se tumače uticaji digitalne kulture na društvo u celini, sa posebnim osvrtom na potrošačko društvo i neke od savremenih strategija marketinga. U uvodnom delu predstavljene su izvesne predikcije u sferi razvoja novih tehnologija u narednim decenijama i ukazano je na neke pronalaske iz prošlosti koji su direktno i indirektno uticali na nastanak i razvoj savremenih tehnologija i medija. Dalje u radu, kroz objašnjenje promena na polju komunikacijske paradigme, autorke objašnjavaju i promenu u sferi distribucije informacija i konstituisanja znanja. Takođe je objašnjen i pojam digitalne kulture kao i njen razvoj, koji se pak odvija paralelno sa razvojem novih tehnologija i medija. Potom je kroz objašnjenje konzumerizma, koji je kao koncept prisutan u svakodnevici sve češće, istaknuto kako ovaj trend ima zna- čajnih reperkusija i kad je u pitanju kulturni habitat, donoseći demokratizaciju i dostupnosti kulturnih sadržaja i kako, u skladu sa navedenim, neminovno dolazi do pluralizacije ali i trivijalizacije istih. U završnom delu rada predstavljena je relativno nova tehnologija QR kodova, objašnjen je njen nastanak i rasprostranjenost kao i nesumnjive prednosti, ali i mane. Ukazano je i na činjenicu da je besplatna za korišćenje, čime najviše pogoduje razvoju novih marketinških strategija. U skladu sa ovim i objašnjena je povezanost QR kodova sa savremenim marketingom kroz nekoliko opisanih projekata.
Reference
Božović, R. (2010) Spektakl i medijska kultura - fragmenti. Kultura, br. 126-1, str. 13-52
Dragićević-Šešić, M.D., Stojković, B.V. (1994) Kultura - menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio
Elijade, M. (1970) Mit i zbilja. Zagreb: Matica hrvatska
Fromm, E. (1977) Čovjek za sebe - istraživanje o psihologiji etike. Zagreb: Naprijed
Harawey, D. (1991) A cyborg manifesto: Science, technology, and socialist-feminism in the late twentieth century. u: Simians, cyborgs and women: The reinvention of nature, New York: Routledge
Horkhajmaer, M., Adorno, T. (1974) Dijalektika prosvetiteljstva. Sarajevo: Veselin Masleša
Jung, K.G. (1984) Dinamika nesvesnog. Novi Sad: Matica srpska
Kloskovska, A. (1985) Masovna kultura kritika i odbrana. Novi Sad: Matica srpska
Kržak, M. (1997) Informacijska tehnologija, arhivistika i historiografija. Historijski zbornik, Zagreb, str. 213-231
Kurzweil, R. (1999) The age of spiritual machines: When computers exceed human intelligence. New York: Viking
Machlup, F. (1962) The production and distribution of knowledge in the United States. Princeton, NJ: Princeton University Press
Manovich, L. (2001) Arheologija kompjuterskog ekrana. u: Metamediji - izbor tekstova, Beograd: Centar za savremenu umetnost
Manovich, L. (2001) The Language of new media. Cambridge, MA: The MIT Press
Marx, K. (1970) A contribution to the critique of political economy. u: Karl Marx & Friedrich Engels, selected Works, Moscow
Moren, E. (1979) Duh vremena. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
O'Relliy, T., Tennant, M. (2009) The age of persuasion: How marketing ate our culture. Knopf Canada
Ortega, y G.J. (1968) Pobuna masa. Čačak: Dom kulture
Rapaille, C. (2007) The culture code: An ingenious way to understand why people around the world live and buy as they do. Crown Publishing Group
Roberts, K., Webster, F. (2002) Prospects of a virtual culture. Science as Culture, Volume 11, Number 2, str. 235-257
Shiffman, D. (2008) The age of engage: Reinventing marketing for todays connected, collaborative, and hyper interactive culture. Hunt Street Press
Silver, D. (2000) Introducing cyberculture: Looking backwards. u: Gauntlett David [ur.] Looking Forward: Cyberculture Studies 1990-2000, Oxford University Press, http://www.com.washington.edu/rccs/intro.asp, originally published in: Web.studies: Rewiring Media Studies for the Digital Age
Supek, R. (1973) Ova jedina zemlja. Zagreb: Mladost
Tuđman, M. (1990) Obavijest i znanje s rječnikom osnovnih pojmova. Zagreb: Zavod za informacijske studije
Tuđman, M. (1983) Struktura kulturne informacije. Zagreb: Zavod za kulturu Hrvatske
Usunier, J., Lee Julie, 1948- (2008) Marketing across cultures. Harlow: Pearson education
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istraživanja
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2011.

Povezani članci

Fizička kultura (1995)
Ekološka edukacija i fizička kultura
Malešević Krstan

Anali Pravnog fak Beograd (1991)
Privredni razvoj i savremeni naučno-tehnički progres
Čobeljić Nikola R.

Kultura (2010)
Spektakl i medijska kultura - fragmenti
Božović Ratko

prikaži sve [112]