Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 23  
Back povratak na rezultate
2016, br. 1, str. 102-120
Biznis plan kao pokazatelj trenutnog stanja i budućih perspektiva poslovanja preduzeća
aVisoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
bDDOR Novi Sad a.d.o., Novi Sad
cUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK, Srbija

e-adresabilja.l.stankov@gmail.com
Ključne reči: biznis plan; korisnici; struktura; sadržaj; proces izrade; preduzetnici; investitori; finansijeri poslovnog poduhvata
Sažetak
Poslovno planiranje i izrada biznis plana predstavljaju veoma značajne segmente strateškog menadžmenta. Bilo da se izrađuje za potrebe internih korisnika ili služi kao sredstvo prezentovanja poslovnih ideja i važnih operativnih, tehničkih, tržišnih i finansijskih informacija eksternim korisnicima, biznis plan svakako ima nezamenljivu ulogu u procesu upravljanja preduzećem. Preduzetnik i potencijalni izvor finansiranja često će početnu komunikaciju uspostaviti upravo posredstvom biznisa plana. Svrha rada je upoznavanje i razmatranje stanovišta mnogih autora o pojmu, ulozi i značaju biznis plana, kao i o specifičnostima i ključnim faktorima u okviru procesa njegove izrade. Cilj rada je isticanje više formalnih, a manje suštinskih, razlika među metodologijama izrade biznis plana, koje primenjuju renomirane međunarodne i nacionalne institucije ili ih predlažu pojedini autori. Na važnost ove teme ukazuje i činjenica da je za oko 80% potencijalnih investitora podnošenje biznis plana prvi korak na putu razmatranja ideje o ulaganju finansijskih sredstava u određeni poslovni poduhvat, a prvenstveno od njegovog kvaliteta zavisi da li će se potencijalni investitor zadržati na prelistavanju ili će se posvetiti detaljnom razmatranju podnetog biznis plana.
Reference
Barrow, C., Barrow, P., Brown, R. (2001) The business plan workbook. London: Kogan Page, 4th ed
Fried, V.H., Hisrich, R.D. (1994) Toward a Model of Venture Capital Investment Decision Making. Financial Management, 23(3); 28
Gumpert, D.E. (2002) Burn your business plan. Needham, Massachusetts: Lauson Publishing
Hisrich, R.D., Peters, M.P. (1998) Entrepreneurship. New York, itd: McGraw-Hill
Hodgetts, R.M., Kuratko, D.F., Kuratko, D.F. (1998) Effective small business management. Fort Worth: Dryden Press
Honig, B. (2004) Institutional forces and the written business plan. Journal of Management, 30(1): 29-48
Horan, J. (2004) The one page business plan. Berkeley, CA: The One Page Business Plan Company
Karlsson, T., Honig, B. (2009) Judging a business by its cover: An institutional perspective on new ventures and the business plan. Journal of Business Venturing, 24(1): 27-45
Kuratko, D., Hodgets, R. (2001) Entrepreneurship: A contemporary approach. Orlando, Florida: Harcourt College Publishers
Mason, C., Stark, M. (2004) What do Investors Look for in a Business Plan?: A Comparison of the Investment Criteria of Bankers, Venture Capitalists and Business Angels. International Small Business Journal, 22(3): 227-248
Mason, C.M., Harrison, R.T. (1996) Informal venture capital: a study of the investment process, the post-investment experience and investment performance. Entrepreneurship & Regional Development, 8(2): 105-126
Paunović, B., Zipovski, D. (2010) Poslovni plan - vodič za izradu. Beograd: Ekonomski fakultet
Sahlman, W.A. (1997) How to write a great business plan. Harv Bus Rev, 75(4): 98-108
Schilit, W. (1987) How to write a winning business plan. Business Horizons, 30(5): 13-22
Shepherd, D., Douglas, E.J. (1999) Attracting Equity Investors: Positioning, Preparing and Presenting the Business Plan. Thousand Oaks, CA: Sage
Siegel, E.S., Siegel, E.S. (1987) Ernst and Young business plan guide. New York: Wiley and Sons
Stankov, B., Roganović, M., Marjanski-Lazić, S. (2015) Investors' perspective and needs in the process of developing a business plan. Škola biznisa, br. 2, str. 80-96
Timmons, J.A., i dr. (1990) New venture creation: Entrepreneurship in the 1990s. Homewood, IL, itd: Irwin
Vesper, C. (1996) New venture experience. Seattle: Vector Books, Revised Edition
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1-11534
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka