Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 59, br. 3, str. 200-209
Ekonomske osnove eksternih troškova u proizvodnji bakra
Megatrend Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar

e-adresadragica.stojanovic@fmz.edu.rs
Ključne reči: proizvodnja bakra; životna sredina; zagađenje; eksterni troškovi; porezi na zagađenje
Sažetak
U radu se polazi od činjenice da u proizvodnji bakra nastaju eksterni troškovi koji su rezultat degradacije i oštećenja životne sredine, pa samim tim, postali su realna neminovnost. Ekološko eksterni efekti utiču na medije životne sredine (vazduh, vodu, zemljište) koje imaju karakteristike javnih dobara. Svi nastali troškovi usled zagađenja životne sredine nisu uključeni u cenu bakra. Sa stanovišta ekonomske perspektive generalno rešenje za eksterne troškove jeste njihova internalizacija. Princip internalizacije eksternih troškova uključuje dodavanje eksternih troškova na individualne troškove zagađivača. Internalizacijom se eksterni negativni efekti zagađivača pretvaraju u interne efekte. Imajući u vidu iznete činjenice, cilj rada je da ukaže na međusobnu povezanost privrednog rasta i zaštite životne sredine koji istovremeno doprinose kvalitetnijem privrednom razvoju.
Reference
Adžemović, M. (2011) Ekološko-ekonomski instrumenti u zaštiti životne sredine. Beograd: Fakultet za primenjenu ekologiju Futura
Božinović, G., Magdalinović, N. (2010) Izvori zagađena i mere za pospešivanje zaštite životne sredine u Srbiji. u: 5. Simpozijum reciklažne tehnologije i održivi razvoj, Soko Banja, 373-379
Filipović, S. (2004) Ekološki porezi u pojedinim evropskim zemljama. Ekonomski anali, vol. 49, br. 162, str. 209-224
Ilić-Popov, G.S. (2000) Ekološki porezi. Beograd: Savet projekta Konstituisanje Srbije kao pravne države
Jelenković, P., Jelenković, L. (2012) Danas ekologija, sutra ekonomija. Ekonomika, vol. 58, br. 4, str. 171-177
Magdalinović, N., Magdalinović-Kalinović, M. (2010) Upravljanje prirodnim resursima. Bor: Tercija
Magdalinović, N., Magdalinović-Kalinović, M. (2012) Upravljanje prirodnim resursima. Beograd: Megatrend univerzitet
Pejčić, T.S. (2005) Saobraćanjna ekonomika i politika. Beograd: Saobraćajni fakultet
Popović, G., Magdalinović-Kalinović, M., Magdalinović, N. (2012) Eksterni troškovi u eksploataciji ugljeva. u: 7. Simpozijum reciklažne tehnologije i održivi razvoj, Soko Banja, 526-531
Sokolović, J., Stanojlović, R., Štrirbanović, Z. (2010) Zagađene zemljišta, vode i vazduha rudarskim tehnogenim otpadom. u: 5. Simpozijum reciklažne tehnologije i održivi razvoj, Soko Banja, 87-96
Stanić, M. (2012) Javne mjere i instrumenta u politici zaštite životne sredine. u: 10. Međunarodni naučni skup Sinergija, Bijeljina, 413-420
Tomšić, Ž., Debrecin, N., Vrankić, K. (2006) Eksterni troškovi proizvodne električne energije i politika zaštite okoliša. Energija, 55(2): 128-163
Vujović, T. (2009) Dominacija ekoloških nad ekonomskim motivima i koncept društveno odgovornog poslovanja. Ekonomika, vol. 55, br. 5, str. 237-245
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka