Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 9 od 114  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 22, br. 87-88, str. 41-54
Indikatori efikasnosti banaka u Srbiji kao izrazi kvaliteta korporativnog upravljanja
UniCredibank, Beograd

e-adresazoran.ljobradovic@gmail.com
Sažetak
Proces tranzicije, odnosno poslovno-organizacionog restrukturiranja privrednog i finansijskog sistema naše zemlje ima za posledicu kreiranje drugačijeg poslovnog ambijenta. Uređenje vlasničkog odnosa opredeljuje i njegove drugačije ciljeve i drugačiju korporativnu kulturu. Bankarski sistem u državnoj svojini imao je za cilj povezivanje privrednih i finansijskih tokova, ne vodeći računa o profitabilnosti bankarskog sistema. Njihova profitabilnost, kreiranjem profitabilne kamatne politike, bila bi na teretu njihovih osnivača i upravljača, što isključuje logiku profitabilnosti bankarskog sistema. Privatno vlasništvo aktuelizuje prvenstveno efikasno upravljanje bankama, koje za rezultat ima iskazivanje profita i podelu dividendi kao krajnjeg cilja vlasnika. Korporativno upravljanje u bankarskom sistemu pretpostavlja profesionalno upravljanje poverenim kapitalom, u kome principali kontrolišu menadžment i kao rezultat realizacije zadatih planova ostvaruje se veći prinos na kapital. Za merenje zadatih poslovnih rezultata koriste se pažljivo izabrani finansijski iskazi u bankama sa različitom strukturom vlasništva u našem bankarskom sistemu.
Reference
Ćurčić, N.U. (2010) Bankarski portfolio menadžment. Novi Sad: Komakt
Demirguc, A., Huizinga, H. (2009) Determinants of commercial bank interest margins and profitability: Some international evidence. World Bank Economic Review, http://ideas.repec.org/s/oup/wbecrv.html, Oxford University
Dondur, N., Radojević, S., Veljković, Z. (2007) Efekti privatizacije i restrukturiranja u industrijskim preduzećima u Srbiji. Industrija, vol. 35, br. 3, str. 13-25
Graddy, D.B., Austin, H. S. (2010) Managing commercial banks: Regional and global. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Kostić, Ž., Milojević, M. (2001) Ekonomika preduzeća. Beograd: Institut za ekonomiku i finansije
la Porta,, i dr. (1998) Law and finance. Journal of Political Economy
Ljumović, I., Marinković, S., Pejović, B. (2011) Efikasnost i profitabilnost banaka - koliko su koncepti međusobno isključivi?. Industrija, vol. 39, br. 4, str. 43-56
Misija OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori (2004) OECD Principi korporativnog upravljanja 2004. Beograd: Kreativa Beograd
Pajić, Z. (2018) Primena DuPont analize u zavisnosti od veličine privrednog subjekta. Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu, master rad, str. 9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Rev1988041O
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2020.

Povezani članci