Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 3 od 87  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 68, br. 1, str. 30-35
Implikacije korporativne filantropije za društveno odgovorno poslovanje u tekstilnoj industriji
Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, Valjevo

e-adresakosana.vicentijevic@vipos.edu.rs
Sažetak
Predmet istraživanja u ovom radu su implikacije korporativne filantropije u tekstilnoj industriji u savremenom poslovnom okruženju. Zbog značaja korporativne filantropije za društveno odogovorno poslovanje, u radu se razmatra njena uloga u cilju doprinosa opštoj zajednici, učesnika tekstilne industije. Kroz rad se analiziraju dve studije slučaja kao primeri dobre prakse primene korporativne filantropije za društveno odgovorno poslovanje (American Textile Company i NAG d.o.o.). Na osnovu toga ukazuje se na filantropske aktivnosti koje bi učesnici tekstilne industrije mogli da primene i ciljeve njihovog poslovanja koje mogu da postignu kroz korporativnu filantropiju. U radu se izvodi zaključak, da će primenom korporativne filantropije privredni subjekti biti u mogućnosti da svoje ime ili brend/brendove povežu se opštim dobrom na lokalnom i nacionalnom nivou.
Reference
*** Corporate philanthropy: The ultimate guide to giving. https://doublethedonation.com/tips/ corporate-philanthropy/, dostupno: 15.02.2020
*** Forum za odgovorno poslovanje. https://odgovornoposlovanje.rs/, dostupno: 15.02.2020
*** Privredna komora Srbije. https://pks.rs/, dostupno: 15.02.2020
*** Filantropska agenda. https://old.tragfondacija.org/media/Filantropska%20agenda.pdf, dostupno 20.02.2020
*** The Pittsburgh Foundation. https://pittsburghfoundation.org/, dostupno: 20.02.2020
*** Carroll's CSR Pyramid. https://researchmethodology.net/wp-content/uploads/2012/10/ New-Picture1.png, dostupno: 02.02.2020
*** Fondacija Ana i Vlade Divac. https://www.divac.com/rs/Naslovna, dostupno: 15.02.2020
*** Trag fondacija. https://tragfondacija.org/, dostupno: 15.02.2020
*** Smart kolektiv. https://smartkolektiv.org/, dostupno: 15.02.2020
*** NAG d.o.o. https://nag.rs/o-nama/, dostupno: 18.02.2020
*** Virtus 2017. https://tragfondacija.org/dobitnicinagrada/, dostupno: 20.02.2020
*** Deconstructing CSR: Corporate philanthropy. http://www.ethicalcorp.com/deconstructing-csrcorporate-philanthropy, dostupno: 15.02.2020
*** Filantropija. https://www.srpskifi lantropskiforum. org/kljucni-pojmovi/, dostupno: 20.02.2020
*** Carroll's CSR Pyramid and its applications to small and medium sized businesses. https:// research-methodology.net/carrolls-csr-pyramidand-its-applications-to-small-and-medium-sizedbusinesses/, dostupno 05.02.2020
*** Cilljevi saveta za filantropiju. https://odgovornoposlovanje.rs/projekat-zaunapredjenje -okvira-za-davanje/savet-zafilantropiju, dostupno: 15.02.2020
*** Uvod u društveno odogovorno poslovanje i korporativnu filantropiju. http://www.oda.rs/wp-content/uploads/Brifing-003_serb_web.pdf, dostupno: 18.02.2020
*** Fondacija Catalyst Balkans. https://catalystbalkans.org/, dostupno: 15.02.2020
*** Proizvodni program NAG d.o.o. https://www.facebook.com/NAG-doo-Poslovne-uniforme272995232783555/, dostupno: 15.02.2020
*** American Textiles makes philanthropy a priority to its traditions. https://www.bizjournals.com/ pittsburgh/news/2018/11/05/american-textilesmakes-philanthropy-a-priority-to.html, dostupno: 18.02.2020
*** Korporativna filantropija. https://www.srpskifilantropskiforum.org/kljucni-pojmovi/, dostupno: 20.02.2020
*** Srpski filantropski forum. https://www.srpskifilantropskiforum.org/, dostupno: 15.02.2020
*** American Textile Company. https://www.americantextile.com/company/#about-us, dostupno: 18.02.2020
Carroll, A.B. (1991) The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4): 39-48
Dobrosavljević, A., Urošević, S. (2019) Sagledavanje primene aktivnosti korporativne društvene odgovornosti u okviru MSP u odevnoj industriji. Tekstilna industrija, vol. 67, br. 2, str. 36-44
Holme, R., Tinto, R. (2000) Corporate social responsibility: Making good business sense. Geneva: World Business Council for Sustainable Development
Kanji, R., Agrawal, R. (2016) Models of corporate social responsibility: Comparison, evolution and convergence. IIM Kozhikode Society & Management Review, 5(2): 141-155
Pavlović, B. (2007) Poruke vremena prošlih - istorija i tradicija filantropije u Srbiji u XIX i XX veku. Beograd: Balkanski fond za lokalne inicijative
Vićentijević, K. (2018) Računovodstveni aspekti cirkularne ekonomije u tekstilnoj industriji. Tekstilna industrija, vol. 66, br. 4, str. 79-84
Vićentijević, K. (2019) Nefinansijsko izveštavanje u tekstilnoj industriji. Tekstilna industrija, vol. 67, br. 2, str. 50-53
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tekstind2001030P
objavljen u SCIndeksu: 01.05.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci