Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2019, br. 13, str. 59-75
Kosmološki aspekti bogodejstava i Jovanova knjiga Otkrivenja
Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet

e-adresappetrovic@bfspc.bg.ac.rs
Ključne reči: domostroj; kosmologija; promena; pokajanje; proroštvo; vreme; zapečaćena knjiga; otkrivenje
Sažetak
Božanski domostroj spasenja u najširem smislu pretpostavlja božanska dejstva unutar istorijskog načina postojanja tvorevine, tako da i ostvarenje konačnog naznačenja svega stvorenog podrazumeva buduće božansko presazdanje sveta iz stanja smrti u besmrtni način postojanja. Do ostvarenja konačnog naznačenja tvorevine čovek i svet postoje u eklisiološkoj Tajni postojanja. Međutim, božansko presazdanje sveta ne podrazumeva miran, odnosno, neturbulentan istorijski proces. Po svemu sudeći, tvorevina na sebi već nosi ožiljke dramatičnih događaja prošlosti, što povlači za sobom i odgovarajuću perspektivu budućih događaja. Svedoci smo da tvorevina danas na neki način vojuje protiv čoveka. Na svim nivoima njenog postojanja zapažaju se procesi dramatičnih previranja. Čovekovo pokajanje predstavlja i preduslov za promenu njegovog odnosa prema svetu koji je, opet, čovekovim padom prepušten stihijskom načinu postojanja. Čovekovo pokajanje zasniva se na svesti o večnom postojanju svekolike tvorevine kao predzamišljenom božanskom daru. U tom smislu, istorijska sudbina sveta zavisi s jedne strane od božanske volje, a s druge, od čovekove želje i spremnosti za pokajanjem, odnosno, prihvatanjem sveta kao božanskog dara. Budući događaji pokazaće da li će se ljudi kao jedan pokajati i odreći stranputica greha, ili će svi doživeti vreme svih onih strahota koje je Gospod otkrio apostolu, jevanđelisti i proroku Jovanu.
Reference
Caird, G.B. (1966) The Revelation of St. John the Divine. New York: Harper & Row
Gundru, R.H. (1994) Angelomorphic Christology. Society of Biblical Literature, Seminar Papers Series, 662-678
Levering, M. (2014) Engaging the Doctrine of Revelation (Mediation of the Gospel through Church and Scripture). Ada, Michigan: Baker Academic
Mounce, R.H. (1998) The Book of Revelation. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Co
Petrović, P. (2018) Nebeski simvoli božanskog domostroja spasenja (Eshatološko-istorijski aspekti kosmoloških događaja). Beograd: PBF-Institut za teološka istraživanja
Petrović, P. (2019) Privrženost sveta Uzroku postojanja (Etiološki aspekti crkvenog predanja božanstvenog Dionisija Areopagita). Beograd: Dosije studio
Reynolds, E. (2000) Ten Keys for Interpreting the Book of Revelation. Journal of the Adventist Theological Society, 11(1-2): 261-276
Wallace, F.E. (1966) The Book of Revelation (Consisting of a Commentary on the Apokalypse of the New Testament). Arkansas: Wallace Jr. Publications
Welch, C.H. (1939) This Prophecy: Being an exposition of the Book of the Revelation. London: The Berean Publish Trust
Ziziulas, J. (1998) Knjiga Otkrivenja i prirodno okruženje. Teološki pogledi, 1-4, 67-73
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sabornost1913065P
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka