Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 161  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 16, br. 1, str. 237-255
Istorijski razvoj pravno-finansijskih elemenata prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad u Republici Srbiji sa osvrtom na aktuelno stanje
aDom zdravlja, Bačka Palanka
bRepublički fond za zdravstveno osiguranje, Filijala Sombor

e-adresadamir004@yahoo.com
Ključne reči: pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad; zakon; doprinosi; troškovi
Sažetak
Osnovni cilj ovog rada je da prikaže razvoj prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad. Ovo pravo ima veliki značaj u sistemu prava iz zdravstvenog osiguranja, a time i socijalnog osiguranja u celini. Na osnovu ovog prava, omogućava se odsustvo sa rada, u slučaju sprečenosti za rad iz medicinskih razloga, a egzistencija osiguranika nije dovedena u pitanje. U našoj zemlji ovo pravo je u normativnom smislu imalo vrlo dinamičan razvoj. Bez obzira što je od 1945. godine u našoj zemlji uvedeno socijalističko društveno uređenje, samo jedan kratak period sredstva za ovo pravo su se finansirala iz budžeta. Od 1950. godine ovo pravo se finansira, na klasičan način, putem doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Osim što je pravo na naknadu zarade imalo vrlo dinamičan razvoj u pogledu normativne delatnosti, ovo pravo se bez obzira na svoju socijalnu komponentu, postepeno redukovalo, kako bi se prilagodilo finansijskim mogućnostima društva, tj. kako bi se obezbedilo njegovo finansiranje u obimu koji je finansijski održiv. Osim što se u ovom radu daje normativni prikaz regulisanja ovog prava, dati su i egzaktni finansijski pokazatelji o neophodnim finansijskim sredstvima za njegovo obezbeđivanje, što jasno prikazuje i značaj ovog prava u pogledu celokupnih troškova sistema zdravstvenog osiguranja, a samim tim udela istih troškova u ukupnim rashodima za zdravstveno osiguranje.
Reference
*** Zakon o penzijskom osiguranju. Službeni list FNRJ, 51/5
*** (1945) Zakon o sprovođenju socijalnog osiguranja na području Demokratske Federativne Jugoslavije. Službeni list DFJ, 29
*** (1954) Zakon o zdravstvenom osiguranju radnika i službenika. Službeni list FNRJ, 51
*** (1962) Zakon o zdravstvenom osiguranju. Službeni list FNRJ, 22/62 i 53/62
*** (1970) Zakon o zdravstvenom osiguranju i obaveznim vidovima zdravstvene zaštite stanovništva. Službeni glasnik SRS, 27
*** (1979-1989) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Službeni glasnik SRS, 30/79, 59/82, 18/83, 22/84, 50/84, 51/85, 49/86, 22/87, 35/87 - ispravka, 8/88 i 20/89
*** (2005-2014) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Službeni glasnik RS, 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - dr. zakon i 93/14
*** (1990) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Službeni glasnik RS, 04
*** (2017) Analiza izvršenja budžeta, januar decembar 2016. godine. Beograd: Parlamentarna budžetska kancelarija, 23.02.2017
*** (1969) Opšti zakon o zdravstvenom osiguranju i obaveznim vidovima zdravstvene zaštite stanovništva. Službeni list SFRJ, 20
*** (1922) Zakon o osiguranju radnika. Službene novine Kraljevine SHS, 117
*** (1946) Zakon o socijalnom osiguranju radnika, nameštenika i službenika. Službeni list FNRJ, 16
*** (1946) Zakon o socijalnom osiguranju radnika, nameštenika i službenika. Službeni list FNRJ, 65
*** (1958) Zakon o invalidskom osiguranju. Službeni list FNRJ, 49
*** (1950) Zakon o socijalnom osiguranju radnika, nameštenika i službenika. Službeni list FNRJ, 10
Kosanović, R., Anđeloski, H. (2015) Osnovni pravci razvoja zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji (1922-2014). Beograd: Zdravstvena zaštita
Kostić, M. (2016) Obavezno zdravstveno osiguranje i instrumenti njegovog finansiranja u Republici Srbiji. Beograd, doktorska disertacija
Republički Fond Za Zdravstveno Osiguranje (2016) Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad za period 01.01.2016. -30.06.2016. godine. http://www.rfzo.rs/ index.php/arhiva-vesti/905-sprecenost-za-rad (25.04.2017.)
Republički Fond Za Zdravstveno Osiguranje (2016) Finansijski izveštaji -Finansijski plan za 2016. godinu. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 99 od 12.12.2016
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev1901237B
objavljen u SCIndeksu: 08.06.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka