Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 67, br. 5, str. 89-102
Međunarodno krivično pravosuđe posle Drugog svetskog rata
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Sažetak
Ove godine navršava se sedam decenija od okončanja najstrašnijeg rata u ljudskoj istoriji. Naime, posle šest godina neprijateljstava širom sveta, nacističke i fašističke zemlje, u prvom redu Nemačka i Japan, konačno su potpisale kapitulaciju. Time je bilo okončano ratno stanje, ali su se godinama nakon toga utvrđivale prave razmere ove ljudske tragedije. U tom svetlu treba sagledati i delovanje međunarodnih sudskih organa - međunarodnih vojnih sudova u Nirnbergu i Tokiju, gde je utvrđivana krivična odgovornost i, po prvi put u istoriji ljudske civilizacije, izrečene su i izvršene kazne učiniocima najtežih međunarodnih zločina izvršenih za vreme ratnih operacija, posebno nad civilnim stanovništvom i ratnim zarobljenicima.
Reference
*** (1948) Nirnberška presuda. Beograd: Arhiv za pravne i društvene nauke
*** (1948) Ujedinjene nacije, zbirka dokumenata, 1941-1945. Beograd
*** (1999) Izvori međunarodnog humanitarnog prava. Beograd
Bassiouni, M.C. (2005) The legislative history of the international criminal court. Ardsley
Calvocaressi, P. (1947) Nuremberg: The facts and the consequences. London
Chalk, F., Jonassohn, K. (1990) The history and sociology of genocide: Analyses and case studies. London: New Haven
Colin, M. (1996) Le crime contre l'humanite. Eres
Degan, V., Pavišić, B. (2005) Međunarodno kazneno pravo. Rijeka
Dijk, W.M.A., Hovens, J.I. (2001) Arresting war criminals. Hague
Gilbert, G.M. (1948) Nuremberg dairy. London
Jackson, R.H. (1946) The case the nazi war criminals. New York
Josipović, I. (2007) Ratni zločini - priručnik za praćenje suđenja. Osijek
Jovašević, D. (2010) Medjunarodna krivična dela - odgovornost i kažnjivost. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Jovašević, D. (2011) Međunarodno krivično pravo. Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Lemkin, R. (1944) Axis rule in occupied Europe. Washington: Carnegie Endowment for International Peace
Merle, M. (1949) Le proces de Nuremberg et le chatiment des criminels de gurre. Paris
Minear, R.H. (1973) Victor's justice: The Tokyo war crimes trial. Princeton, NJ: Princeton University Press
Neave, A. (1980) Nuremberg - osobno svjedočanstvo o suđenju glavnim nacističkim ratnim zločincima 1945-1946. Zagreb
Petrović, B., Jovašević, D. (2010) Međunarodno krivično pravo. Sarajevo
Planzer, A. (1956) La crime de génocide. St. Gallen: Schwald
Prljeta, Lj. (1992) Zločin protiv čovečnosti i međunarodnog prava. Beograd
Radojković, M.M. (1947) Rat i međunarodno pravo - beleške po predavanjima Miloša M. Radojkovića. Beograd: Odbor za udžbenike Stručnog udruženja studenata prava, str. 6
Roling, B.V.A., Cassese, A. (1993) The Tokyo trials and beyond. Oxford
Schabas, W. (2000) Genocide in international law. Cambridge: Cambridge University Press
Smith, V. (1982) The American road to Nuremberg: The documentary record: 1944-1945. Stanford
Škorić, M. (2005) Tužitelj pred međunarodnim kaznenim sudovima. Rijeka
Wellens, K. (1998) International law: Theory and practice. Hague
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1505089J
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.