Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
Nasleđe Nirnberškog suda
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresajovas@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
Međunarodno krivično pravo kao sistem pravnih propisa sadržanih u aktima međunarodne zajednice, ali i u nacionalnom (internom) krivičnom zakonodavstvu pojedinih država, predviđa krivičnu odgovornost i kažnjivost za veći broj međunarodnih krivičnih dela. To su dela kojima se krše ratni zakoni i običaji rata (međunarodno humanitarno pravo) i kojima se povređuje ili ugrožava mir među narodima i bezbednost čovečanstva. Za ova krivična dela su u međunarodnom krivičnom pravu propisane najteže vrste i mere kazni koje uopšte poznaje krivično zakonodavstvo danas. Za učinioce ovih krivičnih dela u određenim slučajevima je primarna naležnost međunarodnih sudskih (nadnacionalnih) organa kao što je Međunarodni vojni sud u Nirnbergu. U ovom radu se analizira značaj Nirnberškog suda za razvoj međunarodnog krivičnog prava: pojam i karakteristike međunarodnih krivičnih dela i principi krivične odgovornosti.
Reference
*** (1948) Ujedinjene nacije - zbirka dokumenata 1941-1945. godine. Beograd: Pravni fakultet
*** (1948) Nirnberška presuda. Beograd: Arhiv za pravne i društvene nauke
Calvocaressi, P. (1947) Nuremberg: The facts and the consequences. London: Maxwell
Cassese, A. (2005) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Degan, V., Pavišić, B. (2005) Međunarodno kazneno pravo. Rijeka
Gilbert, G.M. (1948) Nuremberg dairy. London
Jackson, R.H. (1946) The case the nazi war criminals. New York
Jovašević, D. (2010) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Jovašević, D. (2010) Međunarodna krivična dela - odgovornost i kažnjivost. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Jovašević, D. (2011) Međunarodno krivično pravo. Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Lemkin, R. (1944) Axis rule in occupied Europe. Washington
Lopičić, J.Đ. (1998) Razvoj krivičnog dela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ugrožavanje prava slobode. Pravni život, vol. 47, br. 9, str. 565-584
Marković, M. (1973) Nirnberško suđenje - primena novih načela u međunarodnom krivičnom pravu. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2, 173-185
Merle, M. (1949) Le proces de Nuremberg et le chatiment des criminels de gurre. Paris
Neave, A. (1980) Nuremberg - osobno svjedočanstvo o suđenju glavnim nacističkim ratnim zločincima 1945-1946. Zagreb
Petrović, B., Jovašević, D. (2010) Međunarodno krivično pravo. Sarajevo
Prljeta, Lj. (1992) Zločin protiv čovečnosti i međunarodnog prava. Beograd
Radojković, M.M. (1947) Rat i međunarodno pravo - beleške po predavanjima Miloša M. Radojkovića. Beograd: Odbor za udžbenike Stručnog udruženja studenata prava
Simović, M., Blagojević, M., Simović, V. (2013) Međunarodno krivično pravo. Istočno Sarajevo: Pravni fakultet
Stojanović, Z. (2004) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Pravna knjiga
Tomić, Z., ur. (2001) Nirnberška presuda. Sarajevo: Magistrat
Trajnin, A.N. (1948) Krivična odgovornost hitlerovaca. Beograd
Vajs, A. (1952) Problemi međunarodnog krivičnog pravosuđa. Međunarodna politika, broj 4, str. 15-16
Vasilijević, V.A. (1971) Suđenje pred Međunarodnim vojnim sudom u Nirnbergu i razvoj međunarodnog krivičnog prava. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, br. 3, str. 305-332
Vasilijević, V.A. (1977) Vraćanje jednom raskršću međunarodnog krivičnog prava. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, vol. 25, br. 3, str. 267-295
Zlatarić, B. (1958) Haška konvencija iz 1907. godine i individualna krivična odgovornost za ratne zločine. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, Beograd, broj 2, str. 296
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1569073J
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci