Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 19  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 18, br. 4, str. 351-362
Mogućnosti naše države u zaštiti svojih interesa u postojećoj migrantskoj krizi sa osvrtom na probleme sa migrantima koji su u sukobu sa zakonom
Megatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd, Srbija

e-adresammilovic@megatrend.edu.rs, vdarijevic@yahoo.com
Projekat:
Rad je rezultat projekta Pravnog fakulteta FPBISD - Bezbednosni izazovi savremenog društva

Sažetak
U savremenom svetu postoje mnogi izazovi koji sa pravom stvaraju zebnju za budućnost čovečanstva. Bezbednosnih izazova ima kako kod nas, tako i na Balkanu, Evropi pa i šire. Problem koji je aktuelan već nekoliko godina je migrantska kriza i kako se izboriti sa njom. Koliko god po ovom pitanju pokušavali da uvedemo red, da smanjimo bezbednosne rizike po našu zemlju, obzirom da se radi o licima drugih običaja, kulture, navika, načina života itd, pretnja u tom pogledu postoji, naročito od potencijalnih terorističkih napada. U radu smo ukazali samo na neke, pri tome dajući posebnu pažnju problemima sa migrantima koji su došli u sukob sa zakonom. Takođe je ukazano i na dileme i probleme na koje naši pravosudni organi nailaze u krivičnim postupcima i mogućnosti kako da ih prevaziđu, imajući u vidu da smo mi za te migrante samo tranzitna ruta ka zemljama zapadne Evrope.
Reference
*** (2016) Zanemarljiva krivična dela migranata u Srbiji subota. http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/2217208/zanemarljiva-krivicna-dela migranata-u-srbiji-.html, 20. FEB, 08:00 -> 11:03, IZVOR:RTS) (pristup: 31.10.2021)
Ćirić, J., Drndarević, N. (2019) Migracije, strah, predrasude i manipulacije. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 38, br. 2, str. 19-34
Ignjatović, Đ. (2018) Kriminologija. Beograd, četrnaesto izdanje
Obradović, D., Antić, B., Ognjenović, M. (2019) Migranti - nova kategorija pacijenata u zdravstvenom sistemu Srbije i pojedini problemi. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 38, br. 2, str. 189-201
Obradović, D. (2018) Pojedini problemi u radu policije i pravosuđa Srbije u borbi protiv migranata u sukobu sa zakonom. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 37, br. 2, str. 299-314
Petrović, A. (2009) Dan zatvora vredi 1000 dinara. Politika, od 26.09
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev2104351M
primljen: 12.09.2021.
prihvaćen: 19.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka