Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 10 od 19  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 49, br. 4, str. 3-26
Stradanja Srba Podgorskog sreza 1941. godine
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za istoriju, Srbija

e-adresavladan.virijevic@pr.ac.rs
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Ključne reči: Podgorski srez; zločini; Arbanasi; Srbi; kolonisti; Aprilski rat 1941
Sažetak
Napad nacističke Nemačke i fašističke Italije na Kraljevinu Jugoslaviju 6. aprila 1941. godine i brzi slom jugoslovenske vojske u Aprilskom ratu, za posledicu su imali pokretanje talasa zločina Arbanasa nad srpskim stanovništvom širom Kosova i Metohije, s ciljem njihovog proterivanja, fizičkog istrebljenja, pljačke, uzurpiranja i uništavanja imovine. Na udaru mržnje i ostrašćenosti našlo se posebno stanovništvo koje je na prostore Kosova i Metohije naseljeno tokom procesa kolonizacije u periodu između dva svetska rata, mada se odnos i postupci arbanaških bandi nisu bitnije razlikovali ni prema Srbima "starosedeocima". Jedan od predratnih administrativno-upravnih srezova koji je među prvima, skoro u potpunosti, "očišćen" od Srba - kolonista, bio je Podgorski. U radu će, na osnovu neobjavljene arhivske građe, objavljenih izvora i relevantne literature, biti prikazane osnovne karakteristike Podgorskog sreza u periodu između dva svetska rata i arbanaški zločini i sudbine unesrećenih Srba koji su se našli na udaru šovinističke bestijalnosti 1941. godine.
Reference
*** (1932) Prosvetni šematizam Kraljevine Jugoslavije - osnovna nastava, knj. 1. Zagreb: Povlašćena nakladna knjižara
*** (1960) Zbornik dokumenata i podataka NOR-a, tom XIII, knj. 1, dokumenti jedinica i ustanova Kraljevine Italije. Beograd: Vojnoistorijski institut
*** (1932) Definitivni rezultati popisa stanovništva Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 31. januara 1921. godine. Sarajevo: Državna štamparija
*** (1925) Rečnik mesta Kraljevine SHS. Beograd: Narodna prosveta
*** (1932) Almanah Kraljevine Jugoslavije - opšta uprava - banovine, srezovi, opštine, gradovi. Zagreb: Nadbiskupska tiskara
*** (1987) Aprilski rat 1941 - zbornik dokumenata. Beograd: Vojnoistorijski institut
*** (1937) Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931. godine, knj. I, prisutno stanovništvo, broj kuća i domaćinstava. Beograd: Državna štamparija
*** (1938) Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931. godine, knj. II, prisutno stanovništvo po veroispovesti. Beograd: Državna štamparija
*** (1938) Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931. godine, knj. III, prisutno stanovništvo po pismenosti i starosti. Beograd: Državna štamparija
*** (1987) Zadužbine Kosova, spomenici i znamenja srpskog naroda. Prizren: Eparhija raško-prizrenska
Âastrebov, I.S. (1904) Stara Serbıâ i Albanıâ: Putev'ıâ zapiski. Spomenik SKA, XLI, 36, 1-259
Antonijević, N. (2017) Kosovo i Metohija 1941-1945. godina - ratni zločini. Beograd: Muzej žrtava genocida
Antonijević, N. (2017) Kosovo i Metohija u Aprilskom ratu i stradanje Srba u prvim mesecima okupacije. Toplički zbornik, 2, 59-87
Antonijević, N. (2004) Stradanje srpskog i crnogorskog civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji 1941. godine. u: Fleck H.G., Graovac I. [ur.] Dijalog povjesničara - istoričara, Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann, 355-369
Borozan, Đ. (2001) Albanci u Jugoslaviji u Drugom svjetskom ratu. u: Fleck H.G., Graovac I. [ur.] Dijalog povjesničara - istoričara, Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann, 353-369
Borozan, Đ. (1998) Velika Albanija porijeklo - ideje - praksa. Beograd: Vojnoistorijski institut vojske Jugoslavije
Hadri, A. (1976) Đakovica u Narodnooslobodilačkom pokretu. Priština: Skupština opštine Đakovica
Jagodić, M. (2012) Novi krajevi Srbije (1912-1915). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Jagodić, M. (2016) Spisak parohija u Raško-prizrenskoj eparhiji za 1913. godinu. Srpske studije, 7, 368-411
Jevtić, A. (2007) Od Kosova do Jadovna - putni zapisi jeromonaha Atanasija Jevtića. Trebinje: Manastir Tvrdoš
Jovanović, V. (2011) Vardarska banovina - 1929-1941. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Krasnići, M. (1959) Suva Reka - antropogeografska ispitivanja. Glasnik Etnografskog instituta SANU, VIII, 81-104
Obradović, M. (1981) Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu, 1918-1941. Priština: Institut za istoriju Kosova
Pavlović, A. (2011) Svakodnevni život kolonista na Kosovu i Metohiji 1918-1941. godine. Priština - Leposavić: Institut za srpsku kulturu
Pejin, J. (2004) Zatiranje Srba u Metohiji 1941-1944. Istok: Dom kulture 'Sveti Sava
Petranović, B. (1992) Srbija u Drugom svetskom ratu - 1939-1945. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Slavković-Mirić, B. (1929) Političke, ekonomske i kulturne prilike na Kosovu i Metohiji 1929-1941. Beograd: Prosveta
Terzić, V. (1982) Slom Kraljevine Jugoslavije 1941 - uzroci i posledice poraza, knj. 2. Beograd: Narodna knjiga
Velojić, D.Z. (2014) Kosovska divizija u aprilskom ratu 1941. godine. Baština, br. 36, str. 223-242
Vujičić, M.A. (1914) Rečnik mesta u oslobođenoj oblasti Stare Srbije - po službenim podacima. Beograd: Kraljevska Srpska Državna štamparija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP49-24268
objavljen u SCIndeksu: 09.01.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka