Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 52  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 94, br. 3, str. 687-711
Životna sredina i kaznenopravni instrumenti zaštite - norma i praksa Republike Hrvatske
Sveučilište Josipa Jurja Štrosmajera u Osijeku, Pravni fakultet, Katedra kaznenopravnih znanosti, Osijek, Hrvatska

e-adresaivuletic@pravos.hr
Sažetak
U radu se daje sažet prikaz glavnih značajki hrvatskog materijalnog kaznenog prava kao instrumenta društvene zaštite. Autor opisuje najvažnije odrednice općeg i posebnog dijela hrvatskog Kaznenog zakona, raščlanjuje važniju sudsku praksu, ukazuje na odabrane teorijske prijepore i stajališta prvenstveno hrvatskih ali povremeno i stranih teoretičara, te na takvoj podlozi iznosi svoja mišljenja o promatranim problemima. Na temelju takvog izlaganja, autor zaključuje o tome na koji način i u kojoj mjeri hrvatsko kazneno materijalno pravo ispunjava svoju društvenu ulogu u kontekstu postojećih društvenih okolnosti i potreba.
Reference
Bačić, F. (1998) Kazneno pravo, opći dio, peto izdanje. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Law
Bojanić, I., Mrčela, M. (2012) Koncepcija krivnje u novom Kaznenom zakonu. Croatian Annual of Criminal Law and Practice, vol. 19, no. 2
Bojanić, I. (2003) Počiniteljstvo kao vlast nad djelom. Zagreb: Kaznenopravno kriminalistička biblioteka Vladimir Bayer
Jescheck, H.H., Weigend, T. (1996) Lehrbuch des Strafrechts: Allgemeiner Teil. Berlin: Duncker & Humblot
Josipović, I., Krapac, D., Novoselec, P. (2001) Stalni međunarodni kazneni sud. Zagreb: Narodne novine
Josipović, I. (2018) Zastara u predmetima ratnog profiterstva i kriminala u pretvorbi i privatizaciji i kontroverze nakon odluke Ustavnog suda u predmetu HYPO. Croatian Annual of Criminal Sciences and Practice, vol. 25, no. 2
Levitt, A. (1922) Some Societal Aspects of the Criminal Law. Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 13, no. 1
Mamak, K., et al. (2022) Should gains from criminal knowledge be forfeited?. Crime, Law and Social Change, vol. 77, no. 3
Mrčela, M., Vuletić, I., Livazović, G. (2020) Negligent Rape in Croatian Criminal Law: Was Legal Reform Necessary?. Review of Central and East European Law, vol. 45, no. 1
Mrčela, M., Vuletić, I. (2021) Komentar Kaznenog zakona -opći dio. Rijeka: Libertin naklada
Novoselec, P. (2015) Nezastarijevanje kaznenih djela vezanih uz ratno profiterstvo i proces pretvorbe i privatizacije -Osvrt na odluku Ustavnog suda u 'slučaju Hypo. Criminal Law and Practice, vol. 22, no. 2. Zagreb
Novoselec, P. (2016) Opći dio kaznenog prava. Osijek: Faculty of Law Osijek, V. izmijenjeno izdanje
Novoselec, P., Novosel, D. (2011) Nezastarijevanje kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije. Croatian Annual of Criminal Law and Practice, Zagreb, vol.18, no. 2
Pichler, D., Vuletić, I. (2020) Građanskopravni i kaznenopravni aspekti pogrešaka u medicini. Osijek: Faculty of Law Osijek
Rittossa, D., Martinović, I. (2014) Spolni odnošaj bez pristanka i silovanje -teorijski i praktični problemi. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 21, no. 2
Salitrežić, A. (2018) Rad za opće dobro u hrvatskom kaznenom pravu. Osijek: Faculty of Law Osijek, specialist thesis
Šeparović, Z. (2003) Kazneno izvršno pravo i uvod u penologiju. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Law
Turković, K., et al. (2013) Komentar Kaznenog zakona. Zagreb: Narodne novine
Vidlička, R.S., Šamota, G.M. (2015) Političkogospodarski kriminalitet i prošireno oduzimanje imovinske koristi: Quo vadis, Hrvatska?. Croatian Annual of Criminal Law and Practice, vol. 22, no. 2
Vuletić, I., Salitrežić, A., Sajter, I. (2021) Osvrt na zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora -uz kriticizam i skepticizam. Croatian Annual of Criminal Sciences and Practice, vol. 28, no. 2
 

O članku

jezik rada: hrvatski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gakv94-40707
primljen: 17.09.2022.
prihvaćen: 02.12.2022.
objavljen u SCIndeksu: 20.01.2023.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka