Akcije

NBP. Nauka, bezbednost, policija
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 30  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 25, br. 3, str. 71-85
A new legal solution on recidivism in Serbian Criminal legislation
(naslov ne postoji na srpskom)
Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

e-adresaivana.bodrozic@kpu.edu.rs
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: recidivism; multiple recidivism; Criminal Code; sentencing; aggravating circumstances
Sažetak
(ne postoji na srpskom)
From the adoption of the Criminal Code in 2006 until the latest amendments of 2019, the Serbian criminal legislation treated recidivism as an optional aggravating circumstance, which had its specific legal status in comparison with other mitigating and aggravating circumstances. According to the new legal solution, instead of being optional, recidivism has become a mandatory aggravating circumstance. Together with clearly specified conditions for harsher penalties this narrows down the possibility of free judicial decision-making when meting out punishment. The paper answers several questions: whether harsher penalties for recidivists are only the result of continuous tightening of repression at a normative level, whether and to what extent the criminal-law framework has been improved, and whether returning to some solutions, which were not normally applied in court practice, can be marked as appropriate to achieve the desired degree of crime prevention. Final critical conclusion is that the new legal solution on recidivism appears regressive, given that the court is strictly bound by the law through oblitatory conditions regarding prior and persistent offending, which is in compliance with the general trend of tightening repression at the normative level and reducing the role of the court to the level of administrative application of the norm.
Reference
Albrecht, J.H. (2011) Sexualstrafrecht: Reformen und Ergebnisse. Recht der Jugend und des Bildungswesens, 59(2): 148-162
Albrecht, J.H. (2001) Sentencing and punishment in Germany. u: Tonry M. [ur.] Penal reform in overcrowded times, Oxford: Oxford University Press, 139-145
Bačić, F. (1995) Krivično pravo - opći dio. Zagreb: Informator
Bodrožić, I. (2019) Institut 'tri udarca' - opravdanost ili ne. u: Bejatović S. [ur.] Izmene ukrivičnom zakonodavstvu i statusu nosilaca pravosudnih funkcija i adekvatnost državne reakcije na kriminalitet - međunarodni pravni standardi i stanje u Srbiji, Zlatibor: Intermex, pp. 271-284
Bodrožić, I. (2017) Negativne kriminalno-političke tendencije i krivična dela terorizma u zakonodavstvu Nemačke. Srpska politička misao, 55(1): 213-227
Delić, N. (2010) Zabrana (isključenje) ublažavanja kazne u određenim slučajevima. Crimen, 2: 228-245
Đokić, I. (2019) Istorijski osvrt na institut povrata u srpskom (jugoslovenskom) krivičnom pravu. u: Ignjatović Đ. [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, 308-326
Đokić, I. (2020) Preventivno zatvaranje učinilaca opasnih po društvo - višestruki povrat i mere bezbednosti. u: Ignjatović Đ. [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, 279-299
Đorđević, Đ. (2018) Kaznena politika sudova u Srbiji - izazovi i mehanizmi unapređenja. u: Bejatović S. [ur.] Organizacija pravosuđa i efikasnost sudske zaštite (evropski standardi i stanje u Srbiji) - krivičnopravni aspekt, Zlatibor: Intermex, 163-174
Đorđević, Đ. (2010) Aktuelni problemi odmeravanja kazne u našem krivičnom pravu. u: Ignjatović Đ. [ur.] Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, 160-176
Jocić, D. (2019) Povrat kao okolnost kod odmeravanja kazne. u: Bejatović S. [ur.] Izmene ukrivičnom zakonodavstvu i statusu nosilaca pravosudnih funkcija i adekvatnost državne reakcije na kriminalitet - međunarodni pravni standardi i stanje u Srbiji, Zlatibor: Intermex, pp. 230-241
Kolarić, D. (2020) Višestruki povrat u krivičnom pravu Srbije - osvrt na Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2019. godine. u: Ignjatović Đ. [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, 208-217
Kolarić, D. (2019) Orijentacija zakonodavca u poslednjem zakonu o izmenama i dopunama krivičnog zakonika. Arhiv za pravne i društvene nauke, 1(3-4), 13-43
Konstantinović, S. (1977) Uzroci recidivizma i tretman povratnika. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 17: 389-410
Lazarević, J. (2013) Zabrana ublažavanja kazne - da li ne. u: Bejatović S. [ur.] Nova rešenja u kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova praktična primena, Zlatibor: Intermex, pp. 421-424
Miladinović, V. (1982) Istorijski osvrt na institut povrata. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 22: 291-309
Oleson, J.C. (2015) Habitual criminal legislation in New Zealand: Three years of three-strikes. Australian & New Zealand Journal of Criminology, 48(2): 277-292
Ristivojević, B. (2012) Aktuelna pitanja sadašnjeg stanja materijalnog krivičnog zakonodavstva Srbije. u: Bejatović S. [ur.] Aktuelna pitanja krivičnog zakonodavstva - normativni i praktični aspekt, Beograd: Intermex, pp. 42-68
Schmalleger, F. (2020) Criminal Justice: A Brief Introduction. New York: Pearson, 13th ed
Simeunović-Patić, B. (2016) Povrat - kriminološki aspekti. u: Ignjatović Đ. [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, pp. 195-213
Stevanović, I., Međedović, J., Petrović, B., Vujičić, N. (2018) Ekspertsko istraživanje i analiza povrata u Republici Srbiji. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Stojanović, Z. (2019) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Stojanović, Z. (2019) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z. (2016) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z. (2015) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nabepo25-30459
primljen: 21.01.2021.
objavljen: 23.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka