Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2020, br. 1, str. 141-153
Poreski delikti u zakonodavstvu Savezne Republike Nemačke
aInstitut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija

e-adresaj.kostic@iup.rs, zoran.pav@hotmail.com
Projekat:
Srpsko i evropsko pravo - upoređivanje i usaglašavanje (MPNTR - 179031)

Ključne reči: poreski delikti; prekršaji; krivična dela; nemačko zakonodavstvo
Sažetak
Uspostavljanjem adekvatnih mera zaštite fiskalnog sistema na nivou zemalja članica Evropske unije istovremeno se štite i njeni finansijski interesi. Ta zaštita podrazumeva i propisivanje poreskih delikata. Međutim, iako su navedeni delikti veoma dugo prisutni u nacionalnom zakonodavstvu, njihov zakonski opis je zbog prilagođavanja praktičnim potrebama često podložan izmenama. Poreski prekršaji su uglavnom propisani poreskim zakonima, dok su krivična dela u nekim zemljama propisana osnovnim, a u nekim sporednim krivičnim zakonodavstvom. Osnovnim krivičnim zakonodavstvom predviđena su u zemljama članicama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (osim Republike Srbije), dok italijansko i nemačko zakonodavstvo sadrže specifična rešenja. U Italiji su poreska krivična dela propisana Zakonom o poreskim krivičnim delima, a u Saveznoj Republici Nemačkoj Fiskalnim zakonikom, koji je u stvari opšti podzakonski akt donet na federalnom nivou. S obzirom na to da je nemačko zakonodavstvo imalo veliki uticaj na razvoj kaznenog prava Republike Srbije, u radu se bavimo uporednom analizom odredaba kojima su propisani poreski delikti u Saveznoj Republici Nemačkoj. Cilj takve analize je davanje preporuka za moguće unapređenje nacionalnog zakonodavstva Republike Srbije.
Reference
*** (2002/2003) Abgabenordnung / Fiskalni zakonik SR Nemačke. Bundesgesetzblatt - BGBl, I S. 3866; 2003 I S. 61, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875), tekst na engleskom jeziku dostupan na: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/in
*** (2005-2019) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/16, 35/19
*** (2000) Legge sui reati tributari. Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sui reati tributari, aggiornato al Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, 24. Aprile 2017 e il 7. giuno 2019
*** (2016/2018) Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Službeni glasnik RS, br. 94 i 87 - dr. zakon
*** (2002-2019) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik RS, br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011
Antolisei, F. (2008) Manuale di diritto penale, parte speciale. Milano: Giuffre editore
Bovan, S.B. (2014) Metodski potencijali hermeneutičkog pragmatizma u razumevanju i primeni načela ne bis in idem. Crimen, vol. 5, br. 1, str. 62-74
Ceffinatto, T. (2017) Vollendungsumkehr und Wiedergumachung. Tübingen: Mohr Siebeck
Kostić, J. (2018) Krivičnopravna zaštita finansijskih interesa Evropske unije. Beograd: Institut za uporedno pravo
Kostić, J. (2016) Tax crimes in the Italian legislation. Strani pravni život, br. 4, str. 135-154
Mrvić-Petrović, N. (2018) Značaj naknadnog izvršenja poreske obaveze na kažnjavanje za poreske delikte. u: Kostić J; Stevanović A. [ur.] Finansijski kriminalitet, Beograd: Institut za uporedno pravo, pp. 119-128
Mrvić-Petrović, N. (2014) Poštovanje načela ne bis in idem pri suđenju za slične prekršaje i krivična dela. Nauka, bezbednost, policija, br. 2, str. 27-39
Popović, D. (2012) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Vučković, B. (2013) Poreski kriminalitet. Pravni život, 57(10), pp. 5-16
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz64-25515
objavljen u SCIndeksu: 08.05.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka