Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 60, br. 2, str. 120-138
Uloga policije u postupcima zbog kaznenih dela koje su učinili vozači sa probnom vozačkom dozvolom
Viši sud, Valjevo
Ključne reči: policija; kaznena dela; maloletnici; probna vozačka dozvola; saobraćajna nezgoda
Sažetak
Od 2009.na putevima u Srbiji u saobraćaju pored vozača koji imaju važeću vozačku dozvolu učestvuje i nova kategorija vozača-oni koji poseduju probnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima pojedinih kategorija. Pojedini od tih vozača su maloletni, ima i punoletnih. Vrlo često i ta kategorija vozača učestvuje u saobraćajnim nezgodama. Pripadnici policije koji vrše uviđaje povodom saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju vozači sa probnim vozačkim dozvolama, prema dostupnim podacima, retko posle tih nezgoda podnose odgovarajuće kaznene prijave protiv roditelja, odnosno staratelja maloletnih vozača sa probnom vozačkom dozvolom zbog toga što su propustili da vrše nadzor nad svojom decom, odnosno decom koja su im poverena na staranje. Pokušali smo da, na osnovu važećih zakonskih odredaba, u radu ukažemo na određene mogućnosti koje stoje na raspolaganju pripad. policije posle saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao vozač sa probnom vozačkom dozvolom. Smatramo da su važeći kazneni propisi dali mogućnost pripadnicima policije da pokrenu odgovarajući kazneni postupak ne samo protiv maloletnih vozača sa probnom vozačkom dozvolom, nego i protiv njihovih roditelja, odnosno pojedinih kategorija staratelja. Dali smo i određene predloge sa aspekta sudske prakse.
Reference
*** (2009) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Službeni glasnik Republike Srbije, od 2. 6. 2009, stupio na snagu 10. 6. 2009, počeo sa primenom 11. 12. 53/10, 101/11, 32/2013 (Odluka Ustavnog suda), 55/2014, /2015 i/2016 (Odluka Ustavnog suda) br. 41/09; 9; 96
*** (1982-2005) Zakon o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije. Službeni glasnik SRS, 53/82, 15/84, 5/86 i 21/90 i Službeni glasnik Republike Srbije, br. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 i 101/05
*** (2011) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 22/2011 od 31. 3. 2011, stupio na snagu 8. 4. 2011
*** (2018) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 41/18 od 31. 5. 2018
*** (2014) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 55
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85
*** (1988-2005) Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima. Službeni list SFRJ, br. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 i 11/91; Službeni glasnik SRJ, br. 34/92, 13/93, 24/94, 41/94, 28/96, 3/02; Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101/05
*** (2013/2016) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 65/13, 13/16 i 98/16
*** (2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 i 94/2016
*** (2017) Prijave, optuženja i osude. Bilten Maloletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji2016, Republički zavod za statistiku, br. 630
*** (2010) Statistika pravosuđa - punoletni učinioci krivičnih dela br. 194 od 1.7. Republički zavod za statistiku i informatiku Republike Srbije, za period 2005-2009
*** (2001) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list SRJ, br. 70, Službeni list SRJ, br. 68/02, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 72/09 i 76/2010
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013; 55/2014
*** (2011) Pravilnik o posebnoj oznaci na vozilu kojim upravlja lice sa probnom vozačkom dozvolom. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 22/2011; 31.3
*** (2015) Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku broj; Statistika pravosuđa: Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2014. 192 od 15. 7
*** (2017) Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku: Statistika pravosuđa - punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2016. br. 194 od 14.4
Mrvić, P.N. (2011) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, drugo dopunjeno izdanje
Obradović, D. (2014) Propusti dece u saobraćaju od značaja za pitanje naknade štete. u: Zbornik radova 'Osiguranje, naknada štete i parnični postupak', XVII međunarodni naučni skup Udruženje za odštetno pravo, Beograd: Institut za uporedno pravo, str. 341-353, pregledni naučni rad
S.M., N.Š. (2012) 'Maloletnik pokosio majku i dve ćerke'. Informer, 30.11
Simić, I. (2006) Krivični zakon Republike Srbije, Praktična primena, 'Poslovna politika'. Beograd
Stojanović, Z. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1802120O
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka