Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 75  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 4, str. 1231-1252
Zadržavanje podataka u praksi suda Evropske unije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaT.Bugarski@pf.uns.ac.rs, M.Pisaric@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao kao rezultat rada na Projektu "Pravna tradicija i novi pravni izazovi" u 2020, čiji nosilac je Pravni fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu

Ključne reči: krivični postupak; zadržavanje podataka; Evropska unija; Sud EU
Sažetak
Posedovanje tačnih, potpunih i pouzdanih relevantnih podataka o saobraćaju elektronske komunikacije i pravovremeni pristup ovlašćenih nadležnih državnih organa takvim podacima je bez sumnje korisno sredstvo u borbi protiv savremenih oblika kriminala. Iz tog razloga opravdano je da se ustanovi obaveza za pružaoce usluga elektronske komunikacije da za određeni vremenski period čuvaju određene podatke o komunikacijama u čijem ostvarivanju posreduju i da te podatke predaju na zahtev ovlašćenih organa države, kako bi ih koristili u legitimne svrhe. Iz toga razloga je 2006. usvojena Direktiva o zadržavanju podataka, koje su države članice bile dužne da prenesu u nacionalno zakonodavstvo. Međutim, zadržavanje podataka predstavlja rizik po osnovna ljudska prava i slobode, ukoliko propis koji ustanovljava ovu obavezu to čini ne poštujući suštinu prava i sloboda, pre svega prava na privatnost i prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti, iz kog razloga je 2014. Sud Evropske unije oglasio Direktivu nevažećom. I pored ove odluke, države članice i dalje regulišu obavezu zadržavanja podataka u svojim nacionalnim propisima. U vezi sa tim, postavlja se pitanje usklađenosti ovih propisa sa osnovnim pravima i slobodama i načelima Unije. Predmet rada je analiza odluka Suda EU u vezi sa ovim pitanjem nakon poništavanja Direktive o zadržavanju podataka.
Reference
*** (2012) Charter of fundamental rights of the European Union. OJ, C 326, 26.10.2012, p. 391-407, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/ TXT
*** (2002) Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications). OJ, L 201, p. 37, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058
*** (2006) Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications. OJ, L 105, 13.4.2006, p. 54-63, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX: 32006L0024
*** (2009) Directive 2009/136/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 amending Directive 2002/22/EC on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services, Directive 2002/58/ EC concerning. OJ, L 337, p. 11, https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0136&from=EN
*** (2016) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/ EC (Gene. OJ, L 119, 4.5.2016, p. 1-88, https:// eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
*** (2019) Conclusions of the Council of the European Union on retention of data for the purpose of fighting crime. EUCO 8/17, 6 June 2019, https://www.consilium.europa.eu/media/23985/22-23-euco-final-conclusions.pdf
*** (2018) Conclusions of the Council of the European Union. EUCO 13/18, 18 October 2018, https://www.consilium.europa.eu/media/36775/18-euco-final-conclusions-en. pdf
*** (2018) Council document 14319/18, data retention: State of play. 23 November, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14319-2018-INIT/en/pdf
*** (2012) Treaty on the Functioning of the European Union. OJ, C 326, 26.10.2012, p. 47-390, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E% 2FTXT
*** (2019) Conclusions of the council of the European Union on retention of data for the purpose of fighting crime. 27 May 2019 (OR. en) 9663/19, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9663-2019-INIT/en/pdf
*** (2015) European Commission statement/15/5654 on national data retention laws Brussels. 16 September, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_15_5654
*** (2020) Opinion of advocate general Campos Sánchez-Bordona. 15 January, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid= 222264&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part= 1&cid=14896635
Bugarski, T. (2011) Dokazne radnje u krivičnom postupku. Novi Sad
Bugarski, T. (2011) Prisluškivanje i zadržavanje telekomunikacionih podataka. Pravni život, 9, 837-853
Guarascio, F. (2015) EU executive plans no new data retention law. Reuters, 12.3.2015, https://uk.reuters.com/article/us-eu-data-telecommunications/eu-executiveplans-no-new-data-retention-law-idUSKBN0M82CO20150312
Pisarić, M. (2019) Elektronski dokazi u krivičnom postupku. Novi Sad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-29964
primljen: 22.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci