Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 75  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 58, br. 83, str. 77-92
Disperzija pravde i krivično procesno pravo - srpska perspektiva
aUniverzitet u Nišu, Pravni fakultet
bNovi Sad

e-adresavojadj@gmail.com, strahisakov@gmail.com
Ključne reči: krivični postupak; pravna nauka; vulgarizacija; pravda
Sažetak
Autori i u ovom članku polaze od teze da se temeljni problemi krivičnog postupka moraju razmatrati u širim okvirima nego što se to obično čini. Zato se opredeljuju za pokušaj da kroz šipražje komplikovano isprepletenih i složenih činilaca ucrtaju puteve koji su doveli do preorijentacije procesnih interesa. Ishodište bezrezervnog prepuštanja glavnim tokovima, koje zameraju pravnoj nauci, prepoznaju u vulgarizaciji krivičnog postupka. Još je problematičnije, po njima, to što se vulgarizacija predstavlja kao veliki napredak. Takvom trendu u razvoju krivičnoprocesnih formi autori suprotstavljaju tezu koja tvrdi da su zahtevi pravde izgradili arenu u kojoj smo slobodni, ali čije granice ne smemo prekoračiti. Druga linija ovog rada potcrtava i osuđuje spremnost velikog dela domaće pravne nauke da usvaja smer koji joj došaptavaju inostrani tutori. Svesni tereta golemih zadataka koji prevazilaze njene trenutne moći, ali i činjenice da nauka ne može biti odraz života, autori priželjkuju da se domaća pravna nauka odupre radikalnom poricinju sopstvene tradicije i stvori preduslove za širenje presudnog i ujedno blagotvornog uticaja na kreiranje zakona u oblasti krivičnog i krivičnoprocesnog prava.
Reference
Brkić, S. (2004) Racionalizacija krivičnog postupka i uprošćene procesne forme. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta
Crnjanski, M. (1935) Do tog mora doći. Ideje, Beograd, 30, 5-7
Duzinas, K. (2009) Ljudska prava i Imperija - politička istorija kosmopolitizma. Beograd: Službeni glasnik
Đurđić, V. (2015) Perspektiva novog modela krivičnog postupka Srbije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 2, str. 71-95
Đurđić, V., Davidov, S. (2016) Krivični postupak Republike Srbije - između reforme i sloma sistema vrednosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 55, br. 72, str. 55-69
Goše, M. (2004) Demokratija protiv same sebe. Beograd: Filip Višnjić
Hefe, O. (2008) Pravda - filozofski uvod. Novi Sad: Akademska knjiga
Ilić, I. (2018) Uticaj konsensualnih procesnih formi na utvrđivanje i dokazivanje činjenica u krivičnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 80, str. 363-380
Kalve, L.Ž. (1981) Lingvistika i kolonijalizam. Beograd: BIGZ
Kiš, J. (1996) Neutralnost države. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Lovo, F. (1999) Velike savremene demokratije. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Mamford, L. (2009) Tehnika i civilizacija. Novi Sad: Mediterran Publishing
Osten, M. (2005) Pokradeno pamćenje. Novi Sad: Svetovi
Perkel, V., Bajron, P., Hočul, V., Nikolić, B. (2018) Može li pravda biti efikasna? - Američka perspektiva. Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Radbruh, G. (1980) Filozofija prava. Beograd: Nolit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučna kritika
DOI: 10.5937/zrpfni1983077DJ
objavljen u SCIndeksu: 23.11.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nauka bezbednost policija (2017)
Proceduralna pravda, istinitost i ispravnost
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Načelo legaliteta - normativna i kulturna evolucija - I deo
Majić Miodrag

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
O suštinskoj spornosti pojma prava - Galijev okvir primenjen na pojam prava
Spaić Bojan

prikaži sve [46]