Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
1994, vol. 42, br. 1-2, str. 28-36
Institut gonjenja po predlogu oštećenog i predstojeće izmene jugoslovenskog krivičnog zakonodavstva
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
Ključne reči: krivično delo; krivično gonjenje; oštećeni; predlog za krivično gonjenje; privatna tužba
Sažetak
U radu se razmatra institut krivičnog gonjenja po predlogu oštećenog za čije se ozakonjenje autor zalaže već prilikom prvih izmena u jugoslovenskom krivičnom zakonodavstvu. Za osnov ovakvog zalaganja autor uzima, pre svega, činjenicu da i u jugoslovenskom krivičnom pravu postoji određeni broj krivičnih dela kod kojih se mora uzeti u obzir i stav oštećenog prema krivičnom gonjenju njihovih izvršilaca, budući da ona na poseban način diraju ličnu sferu njegovog života, ali istovremeno imaju i takav društveni značaj da njihovo krivično gonjenje ne može biti u potpunosti prepušteno oštećenom. Pored analize krivičnih dela za izvršenje kojih krivično gonjenje treba preduzimati po predlogu oštećenog, autor u radu obrađuje i procesnopravna pitanja ovog instituta. Dalje, polazeći od shvatanja da predlog oštećenog za krivično gonjenje, po najvećem broju krivičnoprocesnih pitanja, treba tretirati na isti način kao i privatnu tužbu, autor kroz obradu niza pitanja ovog instituta daje i predloge 'de lege ferenda' po pitanju privatne tužbe u jugoslovenskom krivičnoprocesnom zakonodavstvu.
Reference
*** (1951) Krivični zakon FNRJ. Službeni list FNRJ, br. 13
*** (1977) Zakon o krivičnom postupku. Službeni list SFRJ, br. 4 (čl. 39/6)
Bejatović, S.V. (1993) Oštećeni u krivičnom postupku. Novi Sad: Slavija-Press
Marković, B.S. (1930) Udžbenik sudskog krivičnog postupka Kraljevine Jugoslavije. Beograd
Milićević, S. (1959) Osnovi krivičnog prava i krivičnog postupka. Beograd
Petrović, B. (1968) Priručnik za praktičnu primenu Zakonika o krivičnom postupku. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
Apsolutne i relativne povrede zakona kao razlog za žalbu
Simić-Jekić Zagorka M.

Anali Pravnog fak Beograd (1991)
Ravnopravnost stranaka u krivičnom postupku
Stefanović-Zlatić Milica

Anali Pravnog fak Beograd (1993)
Jovan Filipović - zaboravljeni filozof prava
Simić Miroljub D.

prikaži sve [15]