Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 56  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 44, br. 4, str. 164-169
Nove preporuke za klasifikaciju i terapiju sistemskog eritemskog lupusa
Klinički centar Vojvodine, Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju, Novi Sad + Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

e-adresabiljana.milic@mf.uns.ac.rs
Sažetak
U septembru 2019. godine su objavljeni novi klasifikacioni kriterijumi za SLE (sistemski eritemski lupus) podržani od strane Američkog reumatološkog društva (ACR) i Evropskog udruženja reumatologa (EULAR). Osnovna razlika u odnosu na predhodne ACR/EULAR -ove klasifikacione kriterijume je u ANA pozitivnosti kao obavezujućem ulaznom kriterijumu. Ukoliko je ovaj kriterijum ispunjen, bolesnik mora sakupiti ≥10 bodova iz dodatnih kriterijuma grupisanih u deset domena (sedam kliničkih i tri imunološka) kako bi se postavila dijagnoza. EULAR je u martu 2019. godine objavio ažurirane preporuke za lečenje bolesnika sa SLE-om. Cilj lečenja je postizanje remisije ili niske aktivnosti, odnosno prevencija relapsa. Hidroksihlorohin (HCQ) se preporučuje za sve bolesnike, u dozi ne većoj od 5 mg/kg telesne mase. Doze glikokortikoida pri hroničnoj upotrebi ne bi trebalo da prelaze 7,5 mg/dan prednozona (ili ekvivalenta), odnosno trebalo bi ih, po mogućstvu, ukinuti. U cilju što bržeg snižavanja doze glikokortikoida, treba, prema indikaciji, ranije uvesti imunosupresivni lek (metotreksat, azatioprin, mikofenolat). Belimumab (BEL) treba uključiti u terapiju u slučajevima dugotrajne aktivne ili sklone relapsima ekstrarenalne bolesti, dok rituksimab (RTX) treba razmotriti u teškim, refraktornim oblicima bolesti.
Reference
Andreoli, L., Bertsias, G.K., Agmon-Levin, N., Brown, S., Cervera, R., Costedoat-Chalumeau, N., i dr. (2017) EULAR recommendations for women's health and the management of family planning, assisted reproduction, pregnancy and menopause in patients with systemic lupus erythematosus and/or antiphospholipid syndrome. Annals of the Rheumatic Diseases, 76(3), 476-485
Aringer, M., Costenbader, K., Daikh, D., Brinks, R., Mosca, M., Ramsey-Goldman, R., i dr. (2019) European League against Rheumatism/American College of rheumatology classification criteria for systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis, 78, 1151-1159
Bertsias, G.K., Tektonidou, M., Amoura, Z., Aringer, M., Bajema, I., Berden, J.H., i dr. (2012) Joint European League Against Rheumatism and European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (EULAR/ERA-EDTA) recommendations for the management of adult and paediatric lupus nephritis. Annals of the Rheumatic Diseases, 71(11), 1771-1782
Bertsias, G.K., Ioannidis, J.P., Aringer, M., Bollen, E., Bombardieri, S., Bruce, I.N., i dr. (2010) EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus with neuropsychiatric manifestations: Report of a task force of the EULAR standing committee for clinical affairs. Annals of the Rheumatic Diseases, 69, 2074-2082
Fanouriakis, A., Kostopoulou, M., Alunno, A., Aringer, M., Bajema, I., Boletis, J.N., i dr. (2019) 2019 update of the EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis, 78, 736-745
Gladman, D.D., Ibanez, D., Urowitz, M.B. (2000) Systemic lupus erythematosus disease activity index. J Rheumatol, 29, 288-291
Hochberg, M.C. (1997) Updating the American college of rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis & Rheumatism, 40(9), 1725
Isenberg, D.A., Rahman, A., Allen, E., Farewell, V.E., Akil, M., Bruce, I.N., D'cruz, D., Griffiths, B., Khamashta, M., Maddison, P., McHugh, N., Snaith, M., Teh, L.S., Yee, C.S., Zoma, A., Gordon, C. (2005) BILAG 2004. Development and initial validation of an updated version of the British Isles Lupus Assessment Group's disease activity index for patients with systemic lupus erythematosus. Rheumatology, 44(7), 902-906
Liang, M.H., Socher, S.A., Roberts, W., Esdaile, J.M. (1988) Measurement of systemic lupus erythematosus activity in clinical research. Arthritis & Rheumatism, 31(7), 817-825
Petri, M., Orbai, A.M., Alarcón, G.S., Gordon, C., Merrill, J.T., Fortin, P.R., i dr. (2012) Derivation and validation of the systemic lupus international collaborating clinics classification criteria for systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum, 64, 2677-2686
Tan, E.M., Cohen, A.S., Fries, J.F., Masi, A.T., McShane, D.J., Rothfield, N.F., Schaller, J.G., Talal, N., Winchester, R.J. (1982) The 1982 revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis & Rheumatism, 25(11), 1271-1277
Vitali, C., Bencivelli, W., da Isenberg,, Smolen, J.S., Snaith, M.L., Sciuto, M., Neri, R., i dr. (1992) Disease activity in systemic lupus erythematosus: report of the Consensus Study Group of the European Workshop for Rheumatology Research. II. Identification of the variables indicative of disease activity and their use in the development of an activi. Clin Exp Rheumatol, 10, 541-547
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tmg1904164M
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2020.