Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 35  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 33, br. 2, str. 128-139
Analiza zadataka iz testova znanja iz engleskog jezika za peti i šesti razred osnovne škole u Srbiji prema Blumovoj taksonomiji
aUniverzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad, Srbija
bSecondary School, Novi Bečej

e-adresatatjana.glusac@gmail.com
Sažetak
Kritičko mišljenje (KM) je važna akademska i životna veština. Njen razvoj počinje rano i neophodno ga je unapređivati i tokom i nakon formalnog obrazovanja. U školi KM je moguće podučavati u okviru različitih predmeta ili kao zasebnu veštinu. U nastavi engleskog jezika KM bi podrazumevalo slobodnu i kreativnu upotrebu jezika, a da bi se ova veština uspešno podučavala, neophodno je vrednovati je s vremena na vreme. U ovom radu ispituje se da li nastavnici engleskog jezika razvijaju KM kao predmetno specifičnu veštinu i da li prate njen razvoj. Tačnije, u radu se pokušava doći do saznanja da li nastavnici engleskog jezika zaposleni u osnovnim i srednjim školama u Srbiji uključuju u svoje testove znanja zadatke različite kognitivne složenosti kako bi pratili razvoj misaonih sposobnosti svojih učenika u okviru predmeta koji predaju. Autorke su prikupile dvadeset osam testova znanja iz engleskog jezika (četrnaest za peti i četrnaest za šesti razred) koje je izradilo četrnaest nastavnika, a potom su analizirale zadatke i svaki klasifikovale kao jedan od šest nivoa kognitivne složenosti prema Blumovoj taksonomiji. Analiza rezultata pokazuje da su zadaci za peti razred uglavnom na najnižem nivou kognitivne složenosti, tj. od učenika se isključivo traži reprodukcija znanja. Zadaci za šesti razred uglavnom su na nivou razumevanja i primene. Kao takvi, svi pomenuti zadaci zahtevaju primenu kognitivnih aktivnosti nižeg reda. S druge strane, zadaci koji od učenika traže obavljanje složenijih misaonih aktivnosti su vrlo retki, što ukazuje na to da nastavnici ne procenjuju učenikovu slobodnu i kreativnu upotrebu jezika, koja bi bila karakteristična za kognitivno kompleksnije zadatke, tj. za kritičko mišljenje. Na osnovu dobijenih rezultata smatramo da bi trebalo informisati nastavnike engleskog jezika u Srbiji u vezi sa samim konceptom KM, ali ih i uputiti na efikasne načine da se ono podučava i vrednuje, jer bi to doprinelo i unapređenju jezičke kompetencije učenika.
Reference
*** (2007-2016) Pravilnik o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (Rulebook on syllabus for the second cycle of primary school education and curriculum for the fifth gr. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - dr. pravilnik, 1/2013, 5/2014 i 11/2016
*** (2008-2017) Pravilnik o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (Rulebook on syllabus for the second cycle of primary school education and curriculum for the sixth g. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 5/2008, 3/2011, - dr. pravilnik 3/2011 - dr. pravilnik, 1/2013, 4/2013, 11/2016 i 6/2017
Anderson, L.W., Krathwohl, D.R., Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., Wittrock, M.C. (2001) A Taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman, Complete edition
Bloom, B., Englehart, M., Furst, E., Hill, W., Krathwohl, D. (1956) Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. New York: Longmans
Dimitrijević, N. (1999) Testiranje u nastavi stranih jezika (Testing in foreign language teaching). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Facione, P.A. (1990) Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction. Millbrae, CA: California Academic Press
Glušac, T., Pilipović, V. (2016) Developing critical thinking in teaching EFL through asking questions. u: Vujin B; Radin-Sabadoš M. [ur.] English studies today: Words and visions: Selected papers from 'the Third International Conference: English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 3)', 21 March 2015, Novi Sad, Faculty of Ph, 401-415
Glušac, T., Pilipović, V., Marčićev, N. (2019) Analysis of English language test tasks for seventh and eighth-graders in Serbia according to Bloom's Taxonomy. Nastava i vaspitanje, vol. 68, br. 1, str. 35-50
Mirkov, S., Gutvajn, N. (2014) How students perceive teachers' activities aimed at stimulating critical thinking. Nastava i vaspitanje, vol. 63, br. 4, str. 621-636
Mirkov, S.I., Stokanić, D.Ž. (2015) Podsticanje kritičkog mišljenja kod učenika - stavovi i aktivnosti nastavnika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 28, br. 1, str. 25-41
Morais, F., Silva, H., Cruz, G., Pedrosa, D., Payan-Carreira, R., Dominguez, C., Nascimento, M.M. (2019) Perceptions of Portuguese university teachers about critical thinking educational practices. u: Tsitouridou M; Diniz J.A; Mikropoulos T. [ur.] Communications in computer and information science: Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education: TECH-EDU 2018, Cham: Springer International Publishing, 993: 223-239
Wattles, I. (2016) Visoke kognitivne funkcije u nastavi lingvističkih predmeta na tercijarnom nivou obrazovanja (Higher cognitive functions in linguistic courses in tertiary education). Novi Sad: Faculty of Philosophy, unpublished doctoral dissertation
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/inovacije2002128G
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka