Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 57, br. 1, str. 7-24
Pojam društvene dominacije u kritičko-teorijskoj perspektivi Aksela Honeta
Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

e-adresamarjani663@gmail.com
Ključne reči: Honet; društvena dominacija; društveni sukob; kritika; teorija društvenog delanja; ideologija; socijalna patologija
Sažetak
Rad nastoji da rekonstruiše koncepciju društvene dominacije formulisanu u ranim radovima Aksela Honeta, jedne od ključnih figura ,,treće generacije' kritičke teorije. Autor argumentuje da je jedna od ključnih ambicija ranog Honeta, artikulisana kroz kritiku teorijskog stanovišta Jirgena Habermasa, nastojanje da se proces društvene reprodukcije u savremenom kapitalizmu konceptualizuje u ,,delatno-teorijskim' kategorijama, kao proces determinisan među-grupnom društvenom dinamikom, nasuprot Habermasovom sistemsko- teorijskom stanovištu. Autor analizira Honetovu kritiku Habermasa razvijenu u delu Kritika moći, fokusirajući se na Honetovu konceptualizaciju društvene dominacije predstavljenu u ranom članku,,Moralna svest i klasna dominacija'. Analiza utemeljuje autorovu potonju rekonstrukciju koncepcije društvene dominacije u perspektivi ranog Honeta, kao dvodimenzionalnog fenomena koji obuhvata,,intencionalnu' i,,strukturnu' dimenziju. Preusmeravajući potom pažnju na Honetove zrelije radove, autor argumentuje da kritika društvene dominacije više nije u fokusu Honetove uticajne teorije,,priznanja'. Na posletku, autor razmatra Honetov jedini skorašnji pokušaj teorizovanja dominacije u članku,,Priznanje kao ideologija', zaključujući da Honet do sada nije uspešno integrisao svoj rani društveno-teorijski pristup fenomenu dominacije u okvire svog razvijenog teorijskog sistema.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC1501005I
objavljen u SCIndeksu: 25.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka