Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 7 od 89  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 22, br. 1, str. 11-16
NS-Kaća - visokoproteinska, veoma rana sorta soje
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresamilos.vidic@nsseme.com
Sažetak
Nova, veoma rana sorta soje NS-Kaća stvorena je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, a nastala je iz složenih ukrštanja između domaćih i stranih genotipova. Osnovna karakteristika ove sorte je izražena ranostasnost (grupa zrenja 000) i odličan tehnološki kvalitet zrna. Zahvaljujući kratkom trajanju vegetacionog perioda u našim agroekološkim uslovima, namenjena je prvenstveno za postrnu setvu. Ova sorta ostvaruje ekonomski opravdane prinose ako se setva obavi do pred kraj prve dekade jula. Naravno, svakim danom odlaganja setve bitno se umanjuje prinos. U višegodišnjim mikro i makro ogledima pokazalo se da je znatno prinosnija od standardnih sorti, iste grupe zrenja. Seme sorte NS-Kaća je izuzetno pogodna sirovina za spravljanje proizvoda za ljudsku hranu jer sadrži visok procenat proteina, najčešće između 44% i 47% (u apsolutno suvom zrnu). Takođe, odlična je sirovina za proizvodnju sojinog mleka i mlečnih proizvoda od sojinog mleka jer ima krupno zrno, obloženo bledo-žutom semenjačom bez motlinga i sa slabo izraženim hilumom iste boje kao semenjača, tako da finalni proizvodi imaju prirodnu, mlečno-belu boju.
Reference
Brim, C.A. (1966) A modified pedigree method of selection in soybeans. Crop Sci, 6:220
Chung, J., Babka, H.L., Graef, G., Staswick, P.E., Lee, D.J., Cregan, P.B., Shoemaker, R.C., Specht, J.E. (2003) The seed protein, oil, and yield QTL on soybean linkage group I. Crop Sci, 43, 1053-1067
Cober, E.R., Voldeng, H.D. (2000) Developing high-protein, high-yield soybean populations and lines. Crop Science, 29: 400-406
Hrustić, M., Vidić, M., Jocković, Đ. (1998) Soja. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Kovačević, D., Mladenović-Drinić, S., Perić, V., Srebrić, M. (2015) Determination of KTI in soybean genotypes. Selekcija i semenarstvo, vol. 21, br. 1, str. 1-7
Miladinović, J. (1999) Genetska dobit kao pokazatelj efikasnosti tri različita metoda selekcije soje Glycine max (L.) Merr. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Popović, V., Vidić, M., Jocković, Đ., Ikanović, J., Jakšić, S., Cvijanović, G. (2012) Varijabilnost i međuzavisnost komponenti prinosa soje Glycine max (L.) Merr. Genetika, vol. 44, br. 1, str. 33-45
Srebrić, M., Perić, V. (2014) Promene komponenti prinosa zrna sestrinskih linija soje u uslovima suše. Selekcija i semenarstvo, vol. 20, br. 1, str. 37-44
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SelSem1601011V
objavljen u SCIndeksu: 01.09.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Selekcija i semenarstvo (2010)
Rubin, idila i Trijumf - nove kasnostasne NS-sorte soje
Vidić Miloš, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Trideset godina oplemenjivanja soje u Naučnom institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu
Miladinović Jegor, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2001)
Novosađanka - nova sorta soje
Vidić Miloš, i dr.

prikaži sve [28]