Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 9 od 89  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 21, br. 1, str. 9-17
Sorte ozimog tritikalea stvorene u Institutu PKB Agroekonomik
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola
bCentar za strna žita, Kragujevac
cInstitut PKB Agroekonomik, Beograd-Padinska skela

e-adresanenad.djuric@outlook.com
Sažetak
U radu su prikazani rezultati ispitivanja prinosa PKB sorti ozimog tritikalea: PKB Vožd i PKB Kardinal u komparaciji sa standardnim sortama: Favorit (Centar za strna žita, Kragujevac) i Odisej (Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad). Istraživanja su izvedena na Oglednom polju Instituta PKB Agroekonomik, u Padinskoj Skeli, u proizvodnim 2013 i 2014 godini. Utvrđena je visoka značajnost po faktorima: godina i sorta. Najveći prinos ostvarila je sorta PKB Kardinal (9.437,33 kg ha-1), a najmanji sorta Favorit (6.379,67 kg ha-1), u obe ispitivane godine. Novostvorene sorte tritikalea Instituta PKB Agroekonomik imale su značajno više prinose, od standardnih sorti u ogledima.
Reference
Biberdžić, M., Jelić, M., Deletić, M., Barać, S., Stojković, S. (2012) Effects of agroclimatic conditions at trial locations and fertilization on grain yield of triticale. Research Journal of Agricultural Science, 44 (1); 3-8
Denčić, S.S., Kobiljski, B.Đ. (2004) Pšenica i triticale kao stočna hrana. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 485-492
Đekic, V., Mitrovic, S., Milovanovic, M.S., Đuric, N., Kresovic, B., Tapanarova, A., Đermanovic, V., Mitrovic, M. (2011) Implementation of triticale in nutrition of non-ruminant animals. African Journal of Biotechnology, vol. 10, br. 30, str. 5697-5704
Đekić, V., Mitrović, S., Radović, V., Obradović, S., Đermanović, V., Mitrović, M., Pandurević, T. (2014) Uticaj upotrebe tritikalea na prinos i kvalitet mesa brojlerskih pilića. Tehnologija mesa, vol. 55, br. 1, str. 39-45
Đekić, V., Milovanović, M., Staletić, M., Perišić, V. (2010) Investigation of yield components Kragujevac varieties winter triticale. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 16, br. 1-2, str. 35-41
Đurić, N., Trkulja, V., Cvijanović, G., Đekić, V. (2015) Nova sorta ozimog tritikalea PKB Kardinal stvorenog u Institutu PKB Agroekonomik. Zbornik naučnih radova PKB Agroekonomik, 21 (1-2); 95-99
Đurić, N., Trkulja, V., Prodanović, S., Sabovljević, R. (2011) Oplemenjivanje ozimog tritikalea PKB Vožd stvorenog u institutu PKB Agroekonomik. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 17, br. 1-2, str. 43-47
Filipčev, B., Mastilović, J.S., Bodroža-Solarov, M. (2005) Hemijski sastav sorti tritikalea i ozimog ječma u periodu 2002-2004 godine. Žito-hleb, vol. 32, br. 3, str. 85-88
Kondić, D., Mićić, N. (2009) Mikrosporogeneza kod tritikalea (x Triticosecale Wittmack). Agroznanje, 10 (4); 21-31
Kondić, D., Knežević, D., Paunović, A. (2012) Grain weight of genotypes of triticale (X Triticosecale Wittmack) in agroecological conditions of Banja Luka. Genetika, vol. 44, br. 2, str. 419-428
Obuchowski, W., Banaszak, Z., Makowska, A., Łuczak, M. (2010) Factors affecting usefulness of triticale grain for bioethanol production. Journal of the Science of Food and Agriculture, 90(14): 2506-2511
Popović, V., Malešević, M. (2011) Efekat različitih doza azotnih đubriva i gustine setve na prinos pšenice i tritikalea. Selekcija i semenarstvo, vol. 17, br. 1, str. 61-70
Tomasović, S. (2005) A newly registered winter triticale developed by the Zagreb Bc Institute. Annual Wheat Newslatter, USA, Vol. 51, 23-24, Kansas State University
Tomasović, S., Ilkić, I., Ivanušić, T. (2008) Oplemenjivanje ozimog tritikalea u Bc Institutu d. d. Zagreb. Sjemenarstvo, 25 (1); 47-55
Zečević, V., Knežević, D., Mićanović, D. (2005) Tehnološki kvalitet mešavina brašna pšenice i tritikalea. Traktori i pogonske mašine, vol. 10, br. 2, str. 448-453
Zečević, V., Knežević, D., Bošković, J., Madić, M. (2009) Effect of genotype and environment on wheat quality. Genetika, vol. 41, br. 3, str. 247-253
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SelSem1501009D
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2016.

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2017)
Ekonomski značaj upotrebe pesticida u proizvodnji pšenice
Radosavac Adriana, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2004)
Dinamika sinteze ukupne biomase i mase zrna kod različitih vrsta strnih žita
Krstić Borivoj, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2009)
Tritikale u godinama sa ekstremnim vremenskim uslovima
Nožinić Miloš, i dr.

prikaži sve [8]