Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 89  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 20, br. 1, str. 9-16
Nove sorte jarog pivskog ječma NS Mile i NS Marko
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresamilan.mirosavljevic@nsseme.com
Projekat:
Savremeno oplemenjivanje strnih žita za sadašnje i buduće potrebe (MPNTR - 31066)

Sažetak
Oplemenjivački rad na ječmu u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo je usmeren ka stvaranju novih sorti ječma koje će imati visok i stabilan prinos, dobar pivski kvalitet i visoku tolerantnost prema abotičkim i biotičkim faktorima. Kao rezultat ovog rada, tokom 2012. godine su priznate dve nove sorte jarog pivskog ječma NS Mile i NS Marko. U dvogodišnjim ogledima Komisije za priznavanje sorti Republike Srbije je utvrđeno da su NS Mile i NS Marko različite, uniformne i stabilne sorte i da su u proseku za sve lokalitete i godine ispitivanja ostvarile prinos vrlo značajno veći od prinosa sorte standarda i bolje parametre kvaliteta. NS Mile i NS Marko su najnovije rane sorte novosadskog jarog pivskog ječma koje se odlikuju visokim genetskim potencijalom za prinos, koji iznosi preko 9 t ha-1 i visokim kvalitetom, pre svega manjim sadržajem proteina i većim sadržajem ekstrakta u odnosu na sortu standard.
Reference
European Brewery Convention (1998) Analytica - EBC. Nurnberg: Verlag Hans Carl Getranke Fachverlag
Gaćeša, S., Grujić, O., Klašnja, M. (1992) Značaj i ocena kvaliteta ječma u tehnologiji slada i piva. u: Lazić V. [ur.] MRAZ, Pivski ječam i slad, naučni kolokvijum, V monografija, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 217-248
Kunze, W. (1999) Technology brewing and malting. Berlin: VLB, 2nd ed
Malešević, M., Starčević, L. (1992) Proizvodnja pivskog ječma. u: Lazić V. [ur.] Pivski ječam i slad, Bačka Palanka: Sladara MALTINEX, str. 14-51
Newman, R.K., Newman, C.W. (2008) Barley for food and health: Science, technology, and products. Hoboken, New Jersey, USA: A John Willey & Son, Inc, 245. pp
Pržulj, N., Momčilović, V., Kovačević, N. (2011) NS sorte ječma i ovsa odličnog kvaliteta i visokog prinosa. u: Zbornik referata 45. Savetovanja agronoma Srbije, 30 January - 05. February. Zlatibor, Serbia
Pržulj, N., Momčilović, V., Mirosavljević, M. (2013) NS Zitos - nova sorta ozimog dvoredog ječma. Selekcija i semenarstvo, vol. 19, br. 2, str. 35-44
Pržulj, N., Momčilović, V., Mirosavljević, M., Jovićević, Z. (2013) NS Ibar and NS Ulog - nove sorte ozimog stočnog ječma. Selekcija i semenarstvo, vol. 19, br. 2, str. 71-77
Pržulj, N., Momčilović, V. (2012) Spring barley performances in the Pannonian zone. Genetika, vol. 44, br. 3, str. 499-512
Pržulj, N.M., Momčilović, V. (1995) Oplemenjivanje pivskog ječma. Pivarstvo, vol. 28, br. 3-4, str. 161-163
Schwarz, P., Li, Y. (2010) Malting and Brewing Uses of Barley. u: Barley: Production, Improvement, and Uses, Oxford: Wiley-Blackwell, str. 478-521
Ullrich, S.E. (2011) Barley: Production, improvement, and uses. Oxford, UK: Wiley-Black well, 637 pp
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SelSem1401009P
objavljen u SCIndeksu: 15.05.2015.

Povezani članci

Selekcija i semenarstvo (2019)
Rojal - nova sorta proljetnog ječma
Mandić Dragan, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2013)
NS Zitos - nova sorta ozimog dvoredog ječma
Pržulj Novo, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2016)
NS Kosmaj i NS Maestral - nove kvalitetne sorte novosadskog stočnog ječma
Mirosavljević Milan, i dr.

prikaži sve [25]