Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 68  
Back povratak na rezultate
2020, br. 52, str. 169-177
Analiza kriminaliteta u vezi sa kulturnim nasleđem
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd

e-adresavladan.stankovic@fpsp.edu.rs, milan.milosevic@fpsp.edu.rs
Ključne reči: kulturno nasleđe; krijumčarenje antikviteta; međunarodno ilegalno tržište kulturen baštine
Sažetak
Cilj rada je da se predstavi kriminalitet u vezi sa kulturnim nasleđem, te da se kroz teorijsku analizu utvrdi da li je on u porastu ili opadanju. Izučavanjem literature došlo se do zaključka da kriminalitet u oblasti kultrunog nasleđa narasta, te da je najčešći u ekonomski i socijalno slabo razvijenim državama. Države Južne Amerike i Bliskog Istoka su u vrhu po ovoj vrsti kriminaliteta. Zapadni svet je konačna destinacija krijumčarenja antikviteta.
Reference
*** (1994/2011) Zakon o kulturnim dobrima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 71, 99
Bowman, B.A. (2008) Transnational Crimes Against Culture: Looting at Archaeological Sites and the 'Grey' Market in Antiquites. Journal of Contemporary Criminal Justice, 24(3). 225-242
Brodie, N., Doole, J., Watson, P. (2000) Stealing History: the Illicit Trade in Cultural Material. Cambridge: McDonald Institute for Archaelogical Research
Brodie, N., Renfrew, C. (2005) Looting and the Worlds Arceaeological Heritage: The Inadequate Response. Annual Review of Anthropology, 34(1). 343-361
Brodie, N.N. (2012) Trafficing Culture: Researching the Global Traffic in Looted Cultural Objects. http://traffickingculture.org
Campbell, P.B. (2013) The Illicit Anquitites Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage. International Journal of Cultural Property, 20(02), 113-153
Kursar-Trček, A. (2002) Vrste kaznivih dejanj zoper umetnine. u: 3. Slovenski dnevi varstvoslovja, Visoka policijsko-varnostna šola, Ljubljana
Mackenzie, S. (2007) Dealing in Cultural Objects: A new Criminal Law for the UK. Amicus Curiae, 71. 8-13
Massy, L. (2008) The Antiquity Market: Between Legality and Illegality. Journal of Social Economics, 35 (10). 729-738
Popović, J.R. (2012) Pravna zaštita kulturnih dobara, sa posebnim osvrtom na arhivsku građu koja se nalazi u muzejima i bibliotekama, njeno korišćenje i normativno razgraničenje nadležnosti muzeja, arhiva i biblioteka. u: Međunarodna konferencija: Tehnički i materijalni problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja - arhivistika i informatika, Radenci, 28-30. mart, str. 219-229
Rapajić, J. (2019) Zaštita kulturnih dobara od oštećenja i otuđenja. Beograd: Fakultet bezbednosti
Yates, D. (2011) Archaelogy and Autonomies: The Legal Framework of Heritage Management in a New Bolivia. International Journal of Cultural Property, 18 (30). 219-307
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina30-29125
primljen: 25.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci