Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 68  
Back povratak na rezultate
2020, br. 51, str. 86-103
Industrijsko nasleđe duž beogradskog priobalja u planskim dokumentima
aUniverzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

e-adresamarko@arh.bg.ac.rs, milena.vukmirovic@sfb.bg.ac.rs
Ključne reči: kulturno nasleđe; pristup očuvanju; Urbana obnova; beogradska obala
Sažetak
Grad Beograd se nalazi na ušću dveju reka - Save u Dunav. Shodno tome, ovaj geografski položaj snažno je oblikovao strateški i geopolitički značaj Beograda, kao i njegov identitet. U poslednje dve decenije, razvoj nekoliko mega-projekata, mesta na području obala reka, imao je negativan uticaj na kulturno nasleđe Beograda i njegov istorijski gradski pejzaž, na njegovu urbanu morfologiju i tipologiju. Razlog tome je što je Urbana obnova najčešće pokrenuta ekonomskim interesima, dok su očuvanje značenja i sećanja na mesto zanemareni. Zajedno sa ovim procesima, pojavio se niz građanskih inicijativa za sprečavanje dosadašnjeg pristupa istorijskom nasleđu i ukazivanje na potrebu za jačim uključivanjem građana u procese planiranja i razvoja grada. Da bi se prekinula ova tendencija i pokazala volja za postizanjem daljeg održivog razvoja, neophodno je redefinisati postupak zaštite vrednog kulturnog nasleđa. To bi se moglo postići stvaranjem novog pristupa u zaštiti kulturne baštine u domenu urbanog dizajna i planiranja, uzimajući u obzir sve vrednosti, tradiciju, autentičnost i identitet mesta. Shodno tome, rad će se fokusirati na pitanja zaštite nasleđa obala dveju reka, njegovog istorijskog i urbanog konteksta, geneze kulturnih i arhitektonskih vrednosti. Dalje, istraživaće se mogućnosti različitih pristupa u prezentaciji i savremenom korišćenju napuštene i uništene baštine na obali, kako bi se definisao novi, zajednički postupak koji će biti u skladu sa ciljevima razvoja grada, očekivanjima građana i merama zaštite kulturnog nasleđa.
Reference
*** (2011) Regional Spatial Plan of the Administrative Area of the City of Belgrade
*** (2012) Plan for detailed regulation of the block between Dunavska and Tadeusa Košćuškog streets and Vojvoda Bojović Boulevard
*** (2016) General Urban Plan of Belgrade
*** (2005) Detailed regulation plan for part of the central zone -spatial unit Marina 'Dorćol'
*** (2007) Plan of detailed regulation of the spatial unit Kosančićev venac
*** (2012) Detailed regulation plan for part of the Ada Huja area
*** (2016) Plan of the General Regulation of the Construction Area of the Local Self-government unit -City of Belgrade
*** (2015) Spatial plan of the special purpose area for the development of part of the Belgrade coastal area -the Sava riverfront area for the project 'Belgrade Waterfront'
*** (2003) The Nizhny Tagil charter for the Industrial Heritage. july, https://www.icomos. org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-e.pdf , accessed April 10, 2020
Cizler, J. (2016) Aktiviranje napuštenih industrijskih objekata u gradovima: instutucionalna ograničenja u Srbiji / Activation of former industrial buildings in cities: institutional limitation in Serbia. Belgrade: University of Belgrade -Faculty of Architecture, Doctoral dissertation
Dajč, H. (2012) Uspon i degradacija Savskog priobalja. Limes Plus, Identitet Beograda, 1-2: 97-112
Dajč, H., Samardžić, N. (2011) Dijalog istorije i grada -istorijski diskurs razvoja savske padine i priobalja 1923/1950/1970. u: Nasledje i dijalog, Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada beograda
Dajč, H. (2019) Savska padina -Tragovi urbanog razvoja Beograda (19. i 20. vek). Beograd: HERAedu
Đukić, A., Vukmirović, M., Vaništa-Lazarević, E. (2014) Planski okvir, projekti, konkursna rešenja i vizije za uređenje Savskog amfiteatra. Izgradnja, vol. 68, br. 3-4, str. 103-120
Ifko, S., Stoin, M., eds. (2017) Protection and reuse of industrial heritage: Dilemmas, problems, examples. Bled: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia
Institute for the Protection of Cultural Monuments of the City of Belgrade Milan Vapa's Paper Mill. http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/savski_venac/ fabrika_hartije_milana_vape.html, 2012a. (accessed April 10, 2020)
Institute for the Protection of Cultural Monuments of the City of Belgrade (2012) Railway Station. Belgrade: Cultural Properties of Belgrade, http:// beogradskonasledje.rs/kd/zavod/savski_venac/zeleznicka_stanica.html, accessed April 10, 2020
Institute for the Protection of Cultural Monuments of the City of Belgrade (2012) State Print-shop Building. Belgrade: Cultural Properties in Belgrade, http:// beogradskonasledje.rs/kd/zavod/savski_venac/zgrada_drzavne_stamparije. html ,accessed April 10, 2020
Institute for the Protection of Cultural Monuments of the City of Belgrade (2012) Steam Mill. Belgrade: Cultural properties in Belgrade, http://beogradskonasledje. rs/kd/zavod/savski_venac/parni_mlin.html ,accessed April 10, 2020
Mihajlov, S. (2011) Nastanak i razvoj industrijske zone na desnoj obali Dunava u Beogradu od kraja 19. do sredine 20. veka. Nasleđe, br. 12, str. 91-116
Nikolić, M., Roter, B.M. (2018) Potentials of the Belgrade Industrial Heritage in the Context of Tourism Development. u: HERITAGE for PLANET EARTH, Proceedings of the 20th General Assembly of the International Experts of the Romualdo DelBianco Foundation, Florence: Romualdo DelBianco Foundation, 93-99
Nikolić, M., Drobnjak, B., Kuletin, Ć.I. (2020) The Possibilities of Preservation, Regeneration and Presentation of Industrial Heritage: The Case of Old Mint 'A.D.' on Belgrade Riverfront. Sustainability, 12(13): 1-36
Vukmirović, M. (2020) Belgrade's Waterfront Revitalization. u: Arandelovic Biljana , Vukmirović Milena [ur.] Belgrade: The 21st Century Metropolis of Southeast Europe, Springer International Publishing, 145-167
Vuksanović-Macura, Z. (2015) Bara Venecija i Savamala - železnica i grad. Nasleđe, br. 16, str. 9-26
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/a-u0-28961
primljen: 15.10.2020.
prihvaćen: 15.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 19.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0