Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 12  
Back povratak na rezultate
2014, br. 31, str. 395-404
Ispitivanje preferencija potrošača u potrošnji mlečnih proizvoda primenom korespondentne analize
Univerzitet Educons, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad, Srbija

e-adresabobanicin@yahoo.com
Ključne reči: preferencije potrošača; korespondentna analiza; dvodimenzioni grafički prikaz ('biplot'); mlečni proizvodi; sir; jogurt
Sažetak
Cilj ovog rada jeste da se na bazi podataka dobijenih iz ankete izvede istraživanje sklonosti potrošača tržišta Novog Sada prema potrošnji mlečnih proizvoda. Anketa je sprovedena na reprezentativnom uzorku stanovnika Novog Sada i okoline. U ovom radu primenjen je metod korespondentne analize, sa ciljem utvrđivanja slaganja modaliteta odabranih faktora vezanih za ispitivanje sklonosti potrošača prema odabranim mlečnim proizvodima (sir i jogurt). Pored detaljnog opisa osobina i mogućnosti korespondentne analize, biće data i detaljna ilustracija njene primene, sa posebnim naglaskom na prednost dvodimenzionalnog grafičkog prikaza ('biplot') slaganja modaliteta dve promenljive. U radu je dat tabelaran prikaz koji omogućuje jasan uvid u objašnjenost slaganja modaliteta dve posmatrane pojave kroz udeo objašnjenosti ukupne inercije, i grafički prikaz tipa 'biplot', koji obezbeđuje sagledavanje vizuelnog slaganja modaliteta dve promenljive. Takođe, u radu će biti spomenute i druge (slične) tehnike koje se koriste u ispitivanjima ovog tipa, uz naglašavanje prednosti korespondentne analize u odnosu na navedene tehnike.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka