Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 42, br. 1, str. 5-16
Srbija na međunarodnom tržištu mleka, mlečnih prerađevina, jaja i vune
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bnema

e-adresadjormi@agrif.bg.ac.rs
Sažetak
U radu je prezentirana komparativna analiza važnijih pokazatelja svetskog i domaćeg tržišta mleka, mlečnih prerađevina, jaja i vune. Naime, za poslednjih 20 godina, po posmatranim podperiodima, metodom komparativne analize izučene su kvantitativne i strukturne razlike u proizvodnji i prometu analiziranih grupa proizvoda, kako na nivou sveta tako i na nivou kontinenata i pojedinih zemalja. Definisani su vodeći proizvođači, odnosno tokovi međunarodnog prometa i vodeći izvoznici i uvoznici mleka, mlečnih prerađevina, jaja i vune, s posebnim osvrtom na mesto i značaj Srbije, odnosno njenu poziciju na svetskom tržištu ovih proizvoda. Shodno prethodnom i značaju analizirane grupe proizvoda za domaće tržište, odnosno agroindustriju i privredu u celini, u radu su posebno izučeni bilansi, struktura, dinamika i regionalna usmerenost domaće spoljnotrgovinske razmene mleka, mlečnih prerađevina, jaja i vune. Osim toga, ukazano je i na potrebe, odnosno mogućnosti, mere i pravce daljeg razvoja domaće proizvodnje i izvoza analiziranih proizvoda.
Reference
*** (2010) Agroprivreda Srbije i evropske integracije. Beograd: DAES Društvo agrarnih ekonomista Srbije
Alexsandratos, N. (1995) World agriculture towards 2010. FAO
Bjelić, P. (2008) Međunarodna trgovina. Beograd: Ekonomski fakultet
Đorović, M.T., Milanović, M., Simić, J., Lazić, V.M. (2005) Specifični aspekti istraživanja tržišta hrane. Marketing, vol. 36, br. 2, str. 73-80
Đorović, M.T., Stevanović, S.V., Lazić, V.M. (2010) Srbija na međunarodnom tržištu mesa. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 1, str. 91-110
Đorović, M.T., Tomin, A.M. (2007) Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Grbić, V., Milanović, M.R., Đorović, M.T. (2010) Ekonomska analiza sistema kvota za mleko u agrarnoj politici Evropske unije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 4, str. 515-527
Marković, P.J., Babović, J.V. (2002) Srbija u novom veku - menadžment i marketing u savremenom razvoju poljoprivrede. Beograd: Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Jugoslavije
Milanović, M.R. (2009) Ekonomija prirodnih resursa. Beograd: Megatrend univerzitet
Milanović, M.R., Mihailović, B., Paraušić, V. (2009) Elementi konkurencije i strukturne tipologije agrarnog tržišta u Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 4, str. 519-534
Milosavljević, M. (2002) Proces globalizacije svetske privrede. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Petrović, M. (2002) Stočarstvo. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Stevanović, S. (2009) Razvoj tržišne proizvodnje u poljoprivredi Republike Srbije. Beograd: DAES - Društvo agrarnih ekonomista Srbije, monografija
Tomić, D. (2008) Poljoprivreda i selo. Beograd: Društvo agrarnih ekonomista Srbije
Vlahović, B. (2010) Tržište agroindustrijskih proizvoda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/markt1101005D
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka