Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 9, br. 1, str. 295-314
Sistemi za podršku odlučivanju
Univerzitet Singidunum, FEFA - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju - FEFA, Beograd, Srbija

e-adresaskonjikusic@fefa.edu.rs, snesic@fefa.edu.rs
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji (MPNTR - 47028)

Ključne reči: problemi odlučivanja; donosilac odluke; donošenje odluke; sistem za podršku odlučivanju
Sažetak
Vremenom se u mnogim oblastima poslovanja pojavila potreba za automatizacijom procesa donošenja odluka. Na taj način došlo je do formiranja takozvanih sistema za podršku odlučivanju. Sistem za podršku odlučivanju (Decision support system) jeste sistem koji pomaže, odnosno asistira u procesu donošenja odluke. Pod procesom donošenja odluke podrazumevaju se sve one akcije koje donosilac odluke preduzima u cilju njenog donošenja. Ovaj proces zavisi od samog konteksta, tipa odluke i prirode donosioca odluke. Sistemi za podršku odlučivanju podrazumevaju interaktivan odnos između korisnika i sistema u cilju donošenja optimalne odluke. Da bi ovaj interaktivan odnos bio efikasan, korisnik mora razumeti način funkcionisanja cistema za podršku odlučivanju, a sa druge strane projektant sistema za podršku odlučivanju mora razumeti ciljeve i logiku samog donosioca odluke. Sistem za podršku odlučivanju predstavlja nadgradnju standardnog informacionog sistema. Cilj ovog rada je da predstavi osnovne pojmove teorije odlučivanja, definiše sistem za podršku odlučivanju, kao i da predstavi komponente ovog sistema.
Reference
Albright, C., et al. (2011) Data analysis and decision making. South-Western Cengage Learning, 4th Ed
Anderson, R., et al. (2012) An introduction to management science, quantitative approach to decision making. South-Western Cengage Learning, 13th Ed
Čupić, M., Tummala, R., Suknović, M. (2003) Odlučivanje- formalan pristup. Beograd: Fon
Daft, L., et al. (2001) Toward a model of organizations as interpretation systems. Blackwell Publishing
Hausson, O. (2005) Decision theory: A brief introduction. Stockholm: Royal Institute of Technology
Holsapple, C.W., Whinston, A.B. (1996) Decision support systems: A knowledge based approach. St. Paul, MN, itd: West Publishing
Maric, N., Konjikusic, S. (2009) Uvod u nauku o upravljanju. Beograd: Data status
Mišković, V. (2013) Sistemi za podršku odlučivanju. Beograd: Univerzitet Singidunum
Parmigiani, G. (2009) Decision thery: Principles and approaches. John Wiley&Sons
Sugumaran, R., et al. (2011) Spatial decision support systems, principles and practices. Taylor and Francis Group, LLC
Turban, E., Aronson, J.E. (2010) Decision support systems and business intelligent systems. Pearson Education, 9th Ed
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PosEko1501295K
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka