Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 64, br. 5, str. 465-472
Unapređenje procesa donošenja odluka s ciljem povećanja efikasnosti velike petrohemijske kompanije
aNaftna industrija Srbije
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija

e-adresasnezanakirin@yahoo.com
Ključne reči: proces donošenja odluka velika petrohemijska kompanija; povećanje efikasnosti kompanije
Sažetak
U ovom radu su prikazani rezultati istraživanja sprovedenog u velikoj petrohemijskoj kompaniji u državi koja je u tranziciji sa ciljem da se 'osvetli' proces donošenja odluka iz aspekta personalnih karakteristika zaposlenih, a da bi se na osnovu tih rezultata unapredio proces donošenja odluka i povećala efikasnost kompanije. Radi toga je sastavljen specijalni upitnik pomoću kog je ispitan uzorak od 82 zaposlena, svih nivoa odlučivanja, starosti, iskustva i obrazovanja. Obrada rezultata se zasnivala na statističkim metodama, kao što su faktorska, klaster i korelaciona analiza. Važni faktori u procesu donošenja odluka su utvrđeni primenom analize glavnih komponenata i normalizovanom Varimax procedurom. Potvrđene su osnovne hipoteze istraživanja vezane za način donošenja odluka, za odnos zaposlenih prema procesu donošenja odluka i prema odgovarajućem riziku, kao i za organizacionu klimu i za opšte demografske karakteristike zaposlenih. Rezultati istraživanja su pokazali da je proces donošenja odluka komplikovan u ovakvoj kompaniji i da postoji tendencija zaposlenih ka kolektivnom odlučivanju, kao što je to bio ranije slučaj u centralizovanom sistemu. Bitan rezultat je i da su zaposleni na menadžerskim pozicijama spremniji za nezavisno donošenje odluka nego zaposleni na nižim hijerarhijskim položajima, što je uslovljeno i organizacionom kulturom koja doprinosi načinu donošenja odluka. Na osnovu rezultata istraživanja moguće je dati preporuke na nivou menadžmenta i organizacije kompanije za podizanje nivoa spremnosti zaposlenih za nezavisno i individualno donošenje odluka, što bi dovelo do povećanja efikasnosti kompanije.
Reference
Anderson, R.C. (1989) Intuitive management. World Wide Web Edition, November, Volume 2, Number 18
Byars, L.L., Rue, L.W. (2006) Human resource management. Boston: McGraw-Hill/Irwin
Ćosić, I., Grubić-Nešić, L., Kirin, S. (2006) Istraživanje individualnih potencijala za donošenje odluka u organizaciji. Strategijski menadžment, vol. 11, br. 1-2, str. 62-66
Heller, R. (1990) The decision-makers. London: Hodder General Publishing Division
Mckenna, E. (2007) Business psychology and organizational behavior. New York: Psychology Press
Mcshane, S.L., von Glinow, M.A. (2007) Organizational behavior: Essentials. New York: McGraw-Hill
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.2298/HEMIND100710048K
objavljen u SCIndeksu: 30.11.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka