Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 5, str. 241-257
Upotreba analitičkog hijerarhijskog procesa u odlučivanju u jedinicama nuklearno biološko hemijske odbrane (NBHO)
Vojska Crne Gore, Crna Gora + Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Srbija
Sažetak
Efektivna analiza i evaluacija radiološkog detektora prije realizacije nabavke smanjuje troškove, a kasnije pruža kvalitetniju detekciju radioaktivnog zračenja. Ali, često nije lako izraditi kvalitetnu analizu i evaluaciju, jer postoji više kriterijuma za odabir, koji su obično u konfliktu. Analitički hijerarhijski proces (AHP) može poslužiti kao veoma dobar alat za odlučivanje u slučajevima sa problemima koji su definisani sa više kriterijuma i više alternativa. Uspješno se koristi u mnogim područjima odlučivanja, pa može biti korišćen i pri donošenju odluka u vojnoj organizaciji. U radu je objašnjen pojam odlučivanja, a navedeni su modeli, metode, tehnike i sistemi za podršku odlučivanju. Zatim, prikazan je način upotrebe analitičkog hijerarhijskog procesa aproksimativnom procedurom i korišćenjem softverskog programa 'Expert choice' u donošenju odluke za odabir adekvatnog radiološkog detektora koji bi se koristio u jedinicama nuklearno-biološko-hemijske odbrane (NBHO), a za detekciju, lociranje i identifikaciju odbačenih (orfan) izvora radioaktivnosti. U radu je na najjednostavniji način objašnjena upotreba AHP i softvera, na konkretnom primeru odlučivanja o izboru radiološkog detektora, što je primjenljivo na donošenje i ostalih odluka u vojnoj organizaciji.
Reference
*** (1990) Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska
Čupić, M., Suknović, M. (2010) Odlučivanje. Beograd: F.O.N
Figuera, J., Greco, S., Ehrgott, M., ur. (2005) Multiple criteria decision analysis: State of the art surveys. New York: Springer
Hwang, C.L., Yoon, K. (1981) Multiple attribute decision making, methods and applications: A state-of-the-art survey. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Springer-Verlag, Berlin
Mora, A. (1980) Inženjersko odlučivanje. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Patalano, A., Leclair, Z. (2011) The influence of group decision making on indecisiveness-related decisional confidence. Judgement and Decision Making, Vol. 6; No. 1, February
Petrić, J. (1982) Metode planiranja u složenim organizacijama udruženog rada. Beograd: Naučna knjiga
Rivett, P. (1972) Principles of model building (the construction of models for decision, analysis). London: John Wiley and Sons
Saaty, T.L. (2004) Decision making - the Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP). Journal of Systems Science and Systems Engineering, 13(1): 1-35
Saaty, T.L. (2008) Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal of Services Sciences, 1(1): 83
Terzić, M. (2010) Primena metoda višekriterijumskog odlučivanja u nabavnoj funkciji sistema odbrane korišćenjem softvera Expert Choice. Vojno delo, vol. 62, br. 1, str. 161-183
Vujaklija, M. (1986) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: BIGZ
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1705241V
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka