Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, br. 2, str. 43-58
Dekriminalizacija klevete - supremacija slobode izražavanja u odnosu na čast i ugled
Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
Ključne reči: krivično delo klevete; čast i ugled; sloboda izražavanja; naknada štete
Sažetak
Analizirani su razlozi i posledice dekriminalizacije klevete u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije. Primeri iz uporednog prava pokazuju da je bilo moguće izmenama zakonskog rešenja i prakse sprečiti pojave kršenja slobode izražavanja (suprotno članu 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama). Dekriminalizacijom klevete otvara se pitanje dovoljnosti građanskopravne zaštite časti i ugleda. Autor analizira presude Evropskog suda za ljudska prava u kojima su dosuđeni iznosi naknade štete ocenjeni kao neproporcionalno državno mešanje u slobodu izražavanja i konstatuje da te smernice i pokušaji da se posebnim zakonodavstvom propišu dopunski kriterijumi za odmeravanje visine štete ukazuju na suprematiju prava na slobodu izražavanja u odnosu na zaštitu časti i ugleda pojedinca.
Reference
*** (2009) Pravno shvatanje usvojeno na sednici Krivičnog odeljenja 25. 11. 2008 godine. Bilten Vrhovnog suda Srbije, br. 1
*** (2010) Predlog reforme odgovornosti za povredu časti i ugleda u Crnoj Gori. Podgorica, novembar 86
*** (2002/2005) Zakon o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine. Službene novine FBiH, br. 59/02 i 73/05
*** (2001) Zakon o zaštiti od klevete Republike Srpske. Službeni glasnik RS, br. 37
*** (2003) Zakon o zaštiti od klevete. Sužbene novine Brčko Distrikta BiH, br. 14
*** (2007) Resolution 1577: Towards decriminalisation of defamation. tekst prihvaćen na sedmom zasedanju skupštine Saveta Evrope, 25. januara 2007. godine
*** (2011/2012) Kazneni zakon Republike Hrvatske. Narodne novine Republike Hrvatske, br. 125/11 i 144/12
*** (2009/2011) Krivični zakonik Republike Slovenije. Uradni list Republike Slovenije, br. 39/09 i. 91/11
*** (2013) Krivični zakonik SR Nemačke iz 1871 pretočen u Krivični zakon od 13. novembra 1998. (BgBl, I S. 3322). sa kasnijim izmenama od kojih su poslednje objavljene u saveznom službenom glasilu od 21. januara 2013 (BgBl I S. 95)
*** (2005/2012) Krivični zakonik Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/209, 121/2012
Atanacković, D.R. (1981) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Privredna štampa
Bačić, F. (1978) Krivično pravo - opći dio. Zagreb: Informator, str. 436
Borghetti, J.S. (2009) Punitive damages in France. u: Helmut Koziol, Vanessa Wilcox [ur.] Punitive Damages: Common Law and Civil aw Perspectives, Wien - New York: Springer, 64-65
Deutsch, E., Ahrens, H.J. (2002) Deliktrecht. Köln - Berlin - Bonn - München: Carl Heymanns Verlag, 4. Auflage, 216-217
Ditertr, Ž. (2006) Izvod iz najznačajnijih odluka Evropskog suda za ljudska prava. Beograd: Službeni glasnik RS
Mrvić-Petrović, N. (2011) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, II izdanje
Noorlander, P. (2010) Najbolja praksa obezbjeđenja primjene standarda iz prakse Evropskog suda za ljudska prava u domaćem pravnom poretku. u: Gorjanc-Prelević Tea [ur.] Reforma odgovornosti za uvredu i klevetu, regionalni skup, Podgorica, 11. jun 2010. godine, zbornik, Podgorica: Akcija za ljudska prava, 31-32, http://89.188.32.41/download/east_ref_odgov_za_klevetu_i_uvredu.pdf
Petrović, Z.M., Mrvić-Petrović, N. (2012) Naknada nematerijalne štete. Beograd: Službeni glasnik
Rogers, W.V.H. (2001) Non pecuniary loss under English law. u: Rogers Horton W.V. [ur.] Damages for Non Pecuniary Loss in a Comparative Perspective Tort and Insurance Law, vol. 2, Wien - New York: Springer, 54-55
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.01.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka