Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 17  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 2, str. 561-572
Tradicionalna i nova uloga okrivljenog u krivičnom postupku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaS.Brkic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao u okviru projekta Pravnog fakulteta u Novom Sadu pod nazivom "Pravna tradicija i novi pravni izazovi".

Sažetak
U radu se ukazuje na neka pogoršanja položaja okrivljenog u ZKP Srbije iz 2011. godine. S druge strane, ukazuje se na neke relativno nove ustanove, koje su u pravcu prevazilaženja tradicionalne uloge okrivljenog, koja se ogleda u suprotstavljanju optužbi. Reč je o tri vrste sporazuma okrivljenog sa javnim tužiocem. Prvi oblik je diverzioni model koji se primenjuje u pretkrivičnom postupku. Drugi je sporazum o priznanju krivičnog dela. Oba oblika su uvedena pre svega radi rasterećenja krivičnog pravosuđa, ali od njih ima koristi i sam okrivljeni. Treći oblik je zaključenje sporazuma okrivljenog ili osuđenog lica o svedočenju, radi uspešnijeg otkrivanja, dokazivanja ili sprečavanja krivičnih dela iz čl. 162, St. 1, tačka 1 ZKP.
Reference
*** (2005-2010) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. list SRJ, 70/01, 68/02 i Sl. glasnik RS 58/04, 85/05, 85/05 - dr. zakon, 115/05, 49/07, 20/09 - dr. zakon, 72/09 i 76/10
*** (2011-2019) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. gl. RS, 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014. 35/2019
Brkić, S. (2014) Krivično procesno pravo I. Novi Sad
Brkić, S. (2009) Marginalije uz član 236. Zakonika o krivičnom postupku Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 3, str. 167-180
Brkić, S.S. (2018) Postupak za izricanje mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i njegov odnos prema opštem i skraćenom krivičnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 2, str. 477-490
Grubač, M. (2013) Krivično procesno pravo sa tekstom Zakonika o krivičnom postupk. Beograd
Horvatić, Ž. (1984) XIII Međunarodni kongres za krivično pravo - III sekcija - odustajanje od gonjenja i mirenje (diversion, mediation). Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, 3-4
Škulić, M., Ilić, G. (2012) Reforma u stilu' jedan korak napred dva koraka nazad. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-24879
primljen: 20.01.2019.
objavljen u SCIndeksu: 22.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka