Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 10 od 49  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 8, str. 31-38
Strategijska raskršća i hibridni rat - novi fenomen ili novo ime za stare pristupe konfliktima
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Institut za strategijska istraživanja, Beograd

e-adresanebojsa.nikolic11@mod.gov.rs
Sažetak
Globalna geopolitička prestrojavanja imaju svoju kompleksnu dinamiku koja neizostavno ima uticaja na sve zemlje u svetu pa tako i na Srbiju. Gotovo u svakom trenutku, istovremeno na više mesta u svetu odvijaju se sukobi sa naizgled lokalno specifičnim karakteristikama. Hibridne pretnje i hibridno ratovanje su termini koji su postali vrlo česti u upotrebi poslednjih nekoliko godina. U stručnim krugovima sreću se podeljena mišljenja u vezi pojmovnog određenja ovih pojmova. Polazeći od klasičnog poimanja rata kao nastavka politike drugim sredstvima, može se logičkom analizom doći do suštine poimanja fenomena koji se danas često označava kao hibridno ratovanje. Kompleksnosti problema značajno doprinose uporedni procesi globalizacije i tehnološkog razvoja naročito u sferi informacionih i komunikacionih tehnologija, koje, u kombinaciji sa ostalim faktorima, unose nove složenosti i izazove, kao i nastanak i razvoj novih fenomena u sferi društvenih i međunarodnih odnosa. Srbija sa svojom pozicijom na jednom od svetskih geostrategijskih raskršća svakako može biti suočena sa hibridnim pretnjama i u budućnosti, tim pre što se nalazi i na raskrsnici susretanja i sukobljavanja ideoloških i verskih koncepata. Bliža i dalja istorija regiona u kome se nalazi i Srbija pruža dokaze o nizu prelomnih perioda za Srbiju sa veoma snažnim uticajima i događajima koji su usledili. Sadržajno praćenje aktuelnih dešavanja, trendova i noviteta u savremenim sukobima na svetskoj sceni, kao i kritička analiza istorijskih događaja, mogu biti od koristi u strategijskom promišljanju u kontekstu Srbije i strategijskih raskršća.
Reference
Cordesman, A. (2007) Lessons of the 2006 Israeli-Hezbollah War. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies
d'agostino Davi, M. (2010) Hybrid warfare: Report GAO-10-1036R hybrid warfare. Washington, DC: US Government Accountability office, September 10
de France, O., Witney, N. (2013) Europe’s strategic cacophony. u: Policy brief ECFR 77, European Council on Foreign Relations, April, 1-16
European External Action Service (EEAS) (2015) Food-for-thought paper: Countering hybrid threats. u: Report 8887/15, Council of European Union - EU, 13 May
Federal Government (2016) White Paper on German security policy and the future of the bundeswehr. Germany, July
HM Government (2015) National security strategy and strategic defence and security review 2015. United Kingdom, November, www.gov.uk/government/publications
Hoffman, F. (2007) Conflicts in the 21st century: The rise of hybrid wars. Arlington, Virginia: Potomac Institute for Policy Studies, December
Hoffman, F. (2009) Hybrid Threats: Reconceptualizing the Evolving Character of Modern Conflict. Strategic Forum, Institute of National Strategic Studies, NDU, April; 1-8; 240
Jagello 2000 (2015) Hybrid warfare: A new phenomenon in Europe’s security environment. Prague: Jagello 2000, Research paper
Korybko, A. (2015) Hybrid wars: The indirect adaptive approach to regime change. Institute for Strategic Studies and Predictions PFUR
Maigre, M. (2015) Nothing new in hybrid warfare: The Estonian experience and recommendations for NATO. u: Policy Brief. Foreign Policy Program, GMF - The German Marshall Fund, February
Mcculloh, T., Johnson, R. (2013) Hybrid warfare. u: JSOU Report 13-4, FL, USA: Joint Special Operations University
Miller, M. (2015) Hybrid warfare: Preparing for future conflict. u: Research Report, Air War College, Air University, 17 February
Ministry of Defence (2015) Global strategic trends: Out to 2045. Shrivenham, Wiltshire, United Kingdom: Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC)
Pindják, P. (2014) Deterring hybrid warfare: A chance for NATO and the EU to work together?. NATO Review, November, http://www.nato.int/docu/review/2014/Also-in-2014/Deterring-hybrid-warfare/EN/index.htm
Walker, R. (1998) Spec Fi: The United States marine corps and special operations. Monterey, CA, USA: Naval Postgraduate School, Master of Science thesis, December
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1708031N
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2018.

Povezani članci

Vojno delo (2017)
Razmatranje inovativnosti koncepta hibridnog ratovanja
Nikolić Nebojša

Vojno delo (2017)
Hibridno ratovanje - konceptualna adaptacija
Terzić Miroslav R., i dr.

Vojno delo (2018)
Upotreba društvenih mreža u hibridnom ratovanju
Saković Radiša, i dr.

prikaži sve [8]