Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2005, br. 6, str. 289-304
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Fizičko vaspitanje u predškolskim ustanovama
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Sažetak

Polazeći uz uzrasnih karakteristika dece školskog i predškolskog uzrasta i zadataka fizičkog vaspitanja, autor u vidu paralele daje osvrt i ukazuje na neke razlike u planiranju, organizovanju i realizaciji zadataka fizičkog vaspitanja kod ova dva uzrasta. Posebno se skreće pažnja na razlike koje postoje u primeni sredstava fizičkog vaspitanja (vežbi), na organizacione oblike rada, metode rada, na različitostima kod upotrebe sprava, rekvizita i aplikacija kod ova dva uzrasta. Na kraju se ukazuje i na metodičke i zdravstvene implikacije koje vaspitač pri svom pedagoškom radu treba da ima u vidu.

Ključne reči

uzrasne osobenosti; prirodni oblici kretanja; pokretne (motoričke) igre; senzomotorika; telesna vežba; telesna aktivnost; telesni deformiteti; imitacije; identifikacije; deformiteti

Reference

Bogosavljev, M. (1967) Telesno vaspitanje dece u predškolskim ustanovama - priručnik za učenike čkola za vaspitače i vaspitače u predškolskim ustanovama. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Ivanković, A. (1971) Fizički odgoj djece predškolske dobi. Zagreb: Školska knjiga
Ivić, I.D., Davidović, V. Struktura dečjeg mišljenja i igra deteta. Psihologija, 1 i 2
Kamenov, E.E. (1985) Metodika vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Koturović, B. (1962) Telesno vaspitanje najmlađih. Beograd: Jugoslovenska knjiga
Kragujević, G. (1983) Metodika nastave fizičkog vaspitanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kundrat, V. (1986) Vežbe i igre loptom za decu predškolskog uzrasta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Marinković, S. (1995) Neki pokušaji transformacije dečijeg vrtića u otvoreni vaspitni sistem. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju
Matić, M. (1992) Opšta teorija fizičke kulture. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Milanović, Lj. (2004) Zbirka 300 igara za najmlađe. Beograd: Zavod za udžbenike nastavna sredstva
Milanović, Lj., Stamatović, M. (2005) Metodika nastave fizičkog vaspitanja. Užice: Učiteljski fakultet
Milanović, L. (1995) Nastava fizičkog vaspitanja od 1. do 4. razreda osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radović-Adamović, N. (1980) Fizičko vaspitanje dece u predškolskim ustanovama. Beograd: Privredno-finansijski vodič
Trnavac, N.D. (1983) Dečje igre. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine