Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Acta Facultatis Medicae Naissensis
2002, vol. 19, br. 3-4, str. 179-184
jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/06/2007
Rekonstruktivne procedure na donjim ekstremitetima korišćenjem sistema za spoljnu fiksaciju po Mitkoviću
aOrtopedska klinika Al-Salam bolnice, Kuvajt
bKlinički centar Niš, Klinika za ortopediju
cUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet

Sažetak

Prikazuju se rezultati produženja ekstremiteta, korekcije različitih deformiteta i resavanje problema defekta kosti koriscenjem sistema za spoljnu fiksaciju po Mitkoviću i minimalno invazivne tehnike na seriji od 86 operacija na 79 pacijenata. U ovu seriju su uključeni samo donji ekstremiteti, zbog svoje specifičnosti mada se slični operativni zahvati rade i na gornjim ekstremitetima. Prikazuju se prednosti pomenutog sistema za spoljnu fiksaciju, u odnosu na postojeće sisteme a glavne su obezbeđivanje biomehaničkih karakteristika koje su vrlo slične biomehaničkim karakteristikama humane duge kosti, jednostavnost pri-mene i niska cena. Dobijeni rezultati su odlični ili vrlo dobri u 98,4% slučajeva. Maksimalno ostvareno produženje noge bilo je 18 cm kod pacijenta kod koga je istovremeno rađeno produženje i na natkolenici i na potkolenki. Resavanje problema angularnih deformiteta je krajnje pojednostavljeno i sa minimiziranjem opasnosti od komplikacija. Montaža za rešavanje problema defekta kosti je krajnje pojednostavljena. Može se zaključiti da se prikazane metode mogu rutinski primenjivati. Autor je nedavno razvio novi kompletno implantabilni sistem za produženje ekstremiteta i korekciju deformiteta sa daljinskom kontrolom, ali se ti rezultati ovde ne iznose već samo napominju.

Ključne reči

Reference

Ilizarov, G.A. (1997) The principles of the Ilizarov method. 1988. Bull Hosp Jt Dis, 56(1): 49-53
Mac, E.A.G., Weale, A.E. (2000) Upper Tibial Osteotomy. u: Orthofix external fixation in trauma and orthopaedics, Berlin, itd: Springer Verlag, 421 -425, A Critical Rewiew
Mitković, M.B. (1992) Spoljna fiksacija u traumatologiji - razvoj i primena aparata autora. Niš: Prosveta
Mitković, M.B. (1993) New concepts in external fixation. Niš: Prosveta
Saleh, M. (2000) The Management of Acute Bone Loss Following Trauma. u: Orthofix external fixation in trauma and orthopaedics, Berlin, itd: Springer Verlag, str. 355-370