Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 24  
Back povratak na rezultate
2019, br. 48, str. 235-253
Primena represivnih mera policije prema maloletnicima u Republici Srpskoj
Megatrend Univerzitet, Beograd

e-adresatoljapc@yahoo.com
Ključne reči: agresivnost; anksioznost; represivne mere; krivičnopravni instrumenti; maloletnici; delinkvencija; policija
Sažetak
Osnovni problem istraživanja u ovom radu je agresivnost maloletnika u Republici Srpskoj i reagovanje društvenih subjekata na takvo ponašanje. Problem istraživanja je veoma aktuelan i naučno i društveno opravdan, na šta ukazuju brojni podaci iz evidencije organa formalne socijalne kontrole, kao i rezultati empirijskog istraživanje sprovedenog na ovu temu. Polazeći od toga, glavni predmet istraživanja u ovom radu jeste primena represivnih mera policije prema maloletnicima u Republici Srpskoj. Cilj istraživanja u ovom radu je deskripcija, klasifikacija i naučno objašnjenje represivnih mera koje primenjuje policija prema agresivnim maloletnicima. Deskripcija, klasifikacija i naučno objašnjenje su zasnovani na rezultatima psihološkog istraživanja sprovedenog među pripadnicima policije i maloletnicima srednjoškolskog uzrasta u Republici Srpskoj. Rezultati istraživanja su pokazali povećanu agresivnost maloletnika u Republici Srpskoj koja zahteva primenu adekvatnih krivičnopravnih instrumenata i sankcija. Rezultati istraživanja su još jednom nedvosmisleno potvrdili da ukoliko maloletnici pokazuju veću agresivnost u svakodnevnom ponašanju, utoliko je reakcija organa formalne socijalne kontrole potrebnija. Naučni značaj ovog rada se sastoji u sagledavanju potreba za društvenom reakcijom na probleme mentalnog zdravlja kod maloletnika.
Reference
*** (2000) Juvenile justice 'the Unwanted Child' of state responsbilities: An analysis and comentary on issues of juvenile justice in concluding observations of UN Committee on the Right of Child 1993-2000. International Network on Juvenile Justice, 9
*** (2010/2013) Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Sl. Glasnik Republike Srpske, Broj: 13/2010 i 61/2013
*** (2018) Informacija o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj u periodu januar - jun 2018. godine. www.mupvladars.net
*** (2016) Izveštaj tužilaštva Bosne i Hercegovine. www.tuzilastvobih.gov.ba
*** (2015) Informacija o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj za period januar - decembar 2015. godine. www.mupvladars.net
*** (2017) Krivični zakonik Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, Broj: 64/17
*** (2016) Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima. Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, Broj: 57/16
Banović, B., Joksić, I. (2012) Maloletnički zatvor u zakonodavstvu i praksi. Beograd: Fakultet bezbednosti
Bošković, M., Marković, M. (2015) Kriminologija sa elementima viktimologije. Novi Sad: Pravni fakultet za prvredu i pravosuđe
Bošković, M. (1995) Kriminologija i socijalna patologija - društvo - zločin, strast i bolest. Novi Sad: Matica srpska
Božić, M. (2003) Iskustva u radu sa malim grupama. Valjevo: Ministarstvo pravde Republike Srbije, Uprava sa izvršenje zavodskih sankcija
Ignjatović, Đ. (2011) Kriminologija. Beograd: Dosije studio
Jerotić, V. (2006) Ličnost narkomana. Beograd: Ars Libri
Momirović, K., Kostić, P., Hošek, A. (2007) Tanatos-nagon smrti. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Nikolić, D. (2007) Bolesti zavisnosti pušenje, alkoholizam i narkomanija. Beograd: Narodna knjiga Alfa
Plant, S.J. (1937) Personality and cultural pattern. New York, Prema (Đ. Ignjatović 2002: 139. Kriminološko nasleđe, Praktikum iz kriminologije. Beograd: Policijska akademija)
Radulović, Lj. (2010) Maloletničko krivično pravo. Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Šaljić, Z. (2017) Prevencija antisocijalnog ponašanja učenika. Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Škulić, M., Stevanović, I. (1999) Maloletni delinkventi u Srbiji - neka pitanja materijalnog, procesnog i izvršnog prava. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1948235M
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2020.
Creative Commons License 4.0