Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 24  
Back povratak na rezultate
2016, br. 1, str. 185-200
Kriminalitet maloletnika-stanje u svetu i u Srbiji
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

e-adresajasminaigracki@yahoo.com, lelalela_bgd@yahoo.com
Sažetak
Društveno neprihvatljivo ponašanje mladih, kroz vreme menjalo se kako u oblicima ispoljavanja tako i u pogledu uzroka i uslova koji ga izazivaju. Maloletnički kriminalitet je negativna, dinamična društvena pojava koja predstavlja aktivnost jednog ili više lica u određenom periodu i prostoru, uslovljenu određenim društvenim odnosima i inkriminisanu zakonskim propisima, čije nepoštovanje i kršenje povlači i adekvatne krivične sankcije. Izučavanje uzroka maloletničke delinkvencije obuhvata dva glavna, međusobno povezana područja, koji se mogu podeliti na objektivne (socijalno-ekonomske) i subjektivne faktore. Objektivni faktori se odnose na izučavanje socijalnih uslova kriminalnog ponašanja maloletnika i formiranje ličnosti pod uticajem tih uslova. Subjektivni faktori obuhvataju psihološke karakteristike ličnosti maloletnika, specifične po inteligenciji, temperamentu, karakteru, emocijama, motivima, stavovima, navikama, sklonostima, pre svega, zbog posebnih obeležja puberteta i adolescencije kao značajnih faza u razvoju ličnosti. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da godišnje u celom svetu, mladi uzrasta od 10 do 29 godina počine oko 200.000 ubistava, što predstavlja 43% od ukupnog broja ubistava koja se počine na svetu svake godine. Samo ovaj podatak ukazuje na ozbiljan problem društva u kontroli i prevenciji maloletničkog kriminaliteta na globalnom nivou.
Reference
*** (2005) Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2013) Special feature: Youth violence-statistics. National Criminal Justice Reference Service (NCJRS), www.ncjrs.gov/yviolence/statistics.html, 25.03.2015
*** (2012) Stanje i kretanje maloletničkog kriminala 2006-2011. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, http://www.mc.rs/upload/documents/saopstenja_izvestaji/2012/121312_Cenar_za_prava_deteta-Maloletnicki-kriminal.pdf, 08.06.2014
*** (2007) Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Ministrastvo pravde Republike Srbije
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik RS, br. 85. član 3
*** (2005) Čl. 6. Zakona o maloletnim izvršiocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2007) Characteristics of juvenile offenders. Chapter 3. http://www.sagepub.com/upmdata/15996_Chapter_3_Characteristics_of_Juvenile_Offenders.pdf, 21.01.2015
Alfrey, J.D. (2009) Juvenile delinquency and family structure: Implication for marriage and relationship education. National Healthy Marriage Resource Center, www.healthymarriageinfo.org/download.aspx?id=405, 13.03.2015
Butts, J. (2013) Violent youth crime in U.S. falls to new 32-year low: Research and evaluation. Databits, www.johnjayresearch.org/rec/files/2013/10/databit201304.pdf, 23.02.2015
Dünkel, F. (2004) Juvenile justice in Germany: Between welfare and justice. Germany: University of Greifswald, www.esc-eurocrim.org/files/juvjusticegermany_betw_welfar_justice.doc, 24.03.2015
Gotesman, D., Schwarz, S.W. (2011) Juvenile justice in the U.S. facts for policymakers. National Center for Children in Poverty, http://www.nccp.org/publications/pub_1038.html, 12.05.2015
Hrnčić, J. (2009) Prestupništvo mladih, rizici, tokovi i ishodi. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Jugović, A.L. (2007) Maloletničko prestupništvo u Srbiji - socijalno-pedagoški pogled. u: Poremećaji ponašanja i prestupništvo mladih - specijalno-pedagoški diskurs, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, str. 167-185
Kandić-Popović, Z. (2007) Pravo i maloletničko prestupništvo. u: Radovanović, D [ur.] Poremećaji ponašanja i prestupništvo mladih: specijalno-pedagoški diskurs, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 151-167
Ljubičić, S. (2007) Maloletnički kriminalitet. Kultura polisi, Novi Sad, http://kpolisa.com/KP8-9-10/Pdf/kp08-VI-1-StankoLjubicic.pdf, 08.05.2015
Milosavljević, M. (2003) Devijacije i društvo. Beograd: Izdavačka kuća Draganić
Milutinović, M. (1981) Kriminologija. Beograd: Savremena administracija
Nikolić, Z., Joksić, I. (2011) Maloletnička delinkvencija - socijalnopsihološki i krivičnopravni aspekti. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Popadić, D. (2009) Nasilje u školama. Beograd: Institut za psihologiju
Puzzanchera, C. (2009) Juvenile arrests 2008. Juvenile Justice Bulletin, U.S. Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/228479.pdf, 21.03.2015
Statistischen Bundesamt (2008) Juvenile delinquency in Germany. www.destatis.de/EN/Publications/STATmagazin/Justice/2008_1/2008_1YouthCustody.html, 19.02.2015
United Nations (2014) Fact sheet on juvenile justice. http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/wyr11/FactSheetonYouthandJuvenileJustice.pdf, 21.01.2015
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) (2006) State of the world’s cities 2006/07: The millennium development goals and urban sustainability: 30 years of shaping the habitat agenda. http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails. aspx?publicationID=2101, 17.03.2015
US Department of Justice (2013) Statistical briefing book. OJJDP-Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, www.ojjdp.gov/ojstatbb/publication/StatBB.asp, 09.03.2015
World Health Organization (2015) Youth violence. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs356/en/, 25.03.2015
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2016.