Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 59, br. 2, str. 212-234
Analiza osnovnih elemenata opšteg zakonskog rešenja restitucije u Srbiji iz perspektive prakse Evropskog suda za ljudska prava
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresadrakitic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: restitucija; naturalna restitucija; denacionalizacija; polje slobodne procene; Evropski sud za ljudska prava
Sažetak
Krug lica kojima se zakonom priznaje status korisnika restitucije, kategorije prava koja se restituišu, kao i postojanje i visina naknade dugovane u vezi s tim postupkom, osnovni su izvori sporova pred Evropskim sudom za ljudska prava u oblasti restitucije. Praksa Suda u toj oblasti državama dozvoljava veoma široko polje slobodne procene u pogledu sva tri najspornija pitanja. U Srbiji je upravo donet opšti zakon o denacionalizaciji, nakon niza parcijalnih propisa u prethodne dve decenije. Analizom usvojenog rešenja na osnovu odgovarajuće prakse Suda ispitane su tvrdnje koje su se bile pojavile u stručnoj i političkoj javnosti o ograničavajućem dejstvu zakona o vraćanju crkvene i imovine verskih zajednica na rešenja u opštem aktu. Takođe, ukazuje se na mogućnost da bi praksa Suda u pogledu instituta 'legitimnog očekivanja', primenjena na Srbiju, upravo zahtevala naturalnu restituciju u onim slučajevima u kojima je moguća. Pružen je osnov za tvrdnju da bi različiti pravni režimi restitucije u odnosu na različite kategorije korisnika mogli opstati pred Sudom pod uslovom da je razlikovanje zasnovano na zakonu, da ima opravdanu svrhu i da predstavlja odgovarajuće sredstvo za postizanje te svrhe. Najzad, analiza prakse Suda ukazuje da bi rešenje koje predviđa naturalnu restituciju, praćenu naknadom nižom od tržišne vrednosti oduzetog u slučajevima kada naturalna restitucija nije moguća, takođe opstalo pred Sudom.
Reference
*** (1995) Zakon o eksproprijaciji. Službeni glasnik RS, br. 53
*** (2009) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji. Službeni glasnik RS, br. 20
*** (1991-1998) Zakon o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda. Službeni glasnik RS, br. 18/1991, 20/1992 i 42/1998
*** (2006) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, br. 47/03, 34/06
*** (2009) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, br. 72/09, 81/09
*** (2005) Zakon o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine. Službeni glasnik RS, br. 45
*** (2006) Zakon o rehabilitaciji. Službeni glasnik RS, 33
*** (1992) Zakon o stanovanju. Službeni glasnik Srbije, 50
*** (1992) Zakon o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje. Službeni glasnik RS, br. 16
*** (2009) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, 72/09, 81/09
Allen, T. (2006/2007) Restitution and Transitional Justice in the European Court of Human Rights. Columbia Journal of European Law, 13/Winter, 1-47
Bakircioglu, O. (2007) The application of the margin of appreciation doctrine in freedom of expression and public morality cases. German Law Journal, 8,7,711-733
Begović, B. (2009) Novi zakon o planiranju i izgradnji: teorija javnog izbora na delu. Fokus, oktobar, 27
Buyse, A.C. (2008) Lost and regained?: Restitution as a remedy for human rights violations in the context of international law. Heidelberg Journal of International Law, 68/152
Coban, A.R. (2004) Protection of property rights within the European Convention on Human Rights. Aldershot
Council of Europe (2007) The right to property under the European Convention on Human Rights: A guide to the implementation of the European Convention on Human Rights and its protocols. u: Human rights handbooks, June, br. 10, http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f186632.html, 31. 12. 2010
Kriebaum, U., Schreuer, C. The concept of property in human rights law and international investment law. 4, http://www.univie.ac.at/intlaw/concept_property.pdf, 31. 12. 2010
O'Boyle, H. (2009) Law of the European convention on human rights. Oxford University Press
Posner, E.A., Vermeule, A. (2003) Transitional justice as ordinary justice. The University of Chicago, The Law School, March
Rakitić, D. (2008) Nacrti svojinskih zakona Vlade Srbije iz jeseni 2008. godine i restitucija građevinskog zemljišta. u: Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije, III, Beograd: Pravni fakultet, 126-139
Rakitić, D. (2007) Restitucija građevinskog zemljišta u Srbiji: elementi i važnost za uspeh tranzicije u Srbiji. u: Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije, Beograd: Pravni fakultet, 149-163
Šumarac, D., Stefanović, N., Vučićević, A., Stojanović, N., Stevanović, B., Krešić, M. (2006) Upravljanje zemljištem instrument uredjenja države. Beograd: Demokratska stranka, Istraživačko-izdavački centar
Vasić, R.R. (2001) Pravna država i tranzicija. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 49, br. 1-4, str. 59-78
Williams, R.C. (2007) The contemporary right to property restitution in the context of transitional justice. International Center for Transitional Justice
Yuval, S. (2006) Toward a general margin of appreciation doctrine in international law. European Journal of International Law, 16, 5/907-940
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka