Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 37, br. 1-2, str. 66-74
Determinante cene novca na finansijskom tržištu Srbije
Autopromet ad, Niš
Ključne reči: banke; depozit; cena novca; riziko premija; stopa prinosa; kamatna stopa; stopa rezervi; referentna kamatna stopa
Sažetak
Bankarski sektor predstavlja najvažniji deo finansijskog sistema Srbije. U okviru bankarskog sektora Srbije dominantnu ulogu u finansiranju privredne aktivnosti zauzimaju komercijalne banke. Na cenu bankarskih kredita utiče cena pozajmljenih sredstava, targetirana stopa prinosa na akcijski kapital i visina stope riziko premije. Cena bankarskih resursa na finansijskom tržištu Srbije zavisi od cene depozita i visine kamatne stope finansijskih sredstava pozajmljenih iz inostranstva. Na cenu depozita utiče kamatna stopa na depozite, troškovi akvizicije i servisiranja, premije osiguranja i stope obavezne rezerve. Neusklađenost između niskog nivoa i kratkoročnosti depozita i dugoročnih plasmana banaka uslovljavaju na izvore iz inostranstva. Targetirana stopa prinosa bankarskih resursa na finansijskom tržištu predstavlja prinos na vlasnički kapital banke pre oporezivanja, kao razlika između prihoda i rashoda zajma podeljeni sa alociranim akcionarskim kapitalom. Riziko premija, zbog osiguranja povraćaja kredita, kalkuliše se posebno za svakog zajmotražioca, na način da se prvo utvrdi, bazična, odnosno primarna kamatna stopa, na koju se zaračunava stopa premije za svakog zajmotražioca ponaosob i koja se na kraju svakog perioda obračuna, koriguje za visinu promene kamatne stope na tržištu, uvećanu za stopu premije.
Reference
Dinkić, M. (1999) Destrukcija ekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet
Dugalić, V. (2002) Cena akcija. Beograd: Stubovi kulture
Krstić, B.Ž. (2003) Bankarstvo. Niš: Ekonomski fakultet
NBS Kvartalni izveštaj za 2007. godinu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.05.2008.