Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 25, br. 3-4, str. 20-30
Javni beležnik - notar
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: notar; beležnik; sud; pravna pomoć; depozit; isprava
Sažetak
Notar je jedna od najstarijih pravničkih profesija. Odlikuje se nezavisnošću privatne profesije, ali i posedovanjem javnog ovlašćenja. Srbija je jedna od retkih zemalja koja nema instituciju javnog beležnika. No, u sklopu nastojanja da se izgradi pravna država, čiji je osnovni atribut efikasan rad sudova, te maksimalna zaštita pravnih odnosa, statusa i interesa građana, poželjno bi bilo ići ka institucionalizaciji novog organa, organa pravne pomoći, notara (javnog beležnika). Njegove ingerencije bi se prevashodno odnosile na 'nesudeće' sudske predmete. Prilikom uobličavanja institucije notara potrebno je imati u vidu rešenja u uporednom pravu, kako u zemljama koje imaju dugu tradiciju notarijata, tako i u zemljama koje su ga uvele u procesu tranzicije. Jedna od osnovnih dužnosti javnog beležnika je da strankama ukaže na pravne posledice njihovih pravnih poslova, te da utvrdi njihovu pravu volju u vezi sa tim poslom. Na ovaj način se smanjuje broj mogućih sporova, ili se eliminiše potreba da do velikog broja njih uopšte i dođe. Preuzimanjem u nadležnost velikog broja predmeta koji nisu tipično sudski, sudovi bi bili u velikoj meri rasterećeni, što bi omogućilo njihovu maksimalnu posvećenost tipično sudskoj funkciji, što u današnjim okolnostima i savremenim izazovima predstavlja imperativ svake države.
Reference
*** (2002) Predlog zakona o javnom beležniku. Službeni list SRJ
*** (1930) Zakon o javnim beležnicima. Službene novine Kraljevine Jugoslavije
*** (1993) Zakon o javnom bilježništvu Hrvatske. Narodne novine Republike Hrvatske
Šarkić, N. (2004) O javnom beležniku. Glosarijum
Tanasković, Z. (2004) Funkcija javnog beležnika u savremenim pravnim sistemima. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2009.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2017)
Koreni latinskog tipa notarijata
Selaković Nikola

Strani pravni život (2012)
Uloga notara u ostavinskom postupku po pozitivnim naslednopravnim propisima Crne Gore
Kadić Ljiljana