Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 23  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 5, br. 6, str. 263-279
Ekonomska politika u funkciji makroekonomske stabilnosti
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresamarko.tmusic@fpn.bg.ac.rs
Projekat:
Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu (MPNTR - 179076)

Sažetak
Predmet analize u ovom radu jeste uloga i značaj ekonomske politike u postizanju makroekonomske stabilnosti. Ekonomska politika leži u osnovi reformskih koncepata koji su pratili zemlje u tranziciji, samim tim i Srbiju. Zavisno od teorijskog utemeljenja ekonomske politike, ali i njenih empirijskih dometa,zavisi i ekonomski rast i razvoj društva u cjelini. Osnovni cilj ekonomske politike svake zemlje jeste upravo ekonomski rast i razvoj. Međutim, praksa je pokazala (a kvantitativni pokazatelji to neumoljivo potvrđuju) da je ekonomska politika Srbije podlegla uticaju politike (ili, kako se često ističe, 'političke' politike), te da je u funkciji zadovoljenja političkih ciljeva i ambicija, a ne objektivnih i nužnih ekonomskih procesa i tokova. Analizi uspješnosti i dometa ekonomske politike pristupili smo sa dva aspekta: jedan je analiza institucionalnog kapaciteta kao osnova za uspostavljanje i razvoj efikasne ekonomske politike, a drugi aspekt analizira upravo uspješnost i efikasnost postojećih institucija posredstvom procesa deregulacije, kao jednog od nosećih stubova tranzicionih promjena. Proces tranzicije, koji je u radu kratko analiziran, sa jedne strane, za ekonomiju Srbije je predstavljao početak uspostavljanja ekonomije zasnovane na tržišnim principima, dok je, sa druge strane, doveo do toga da se sve više preispituju polazne osnove ekonomske politike Srbije, kao i uslovi pod kojima nastaje. U radu smo pokušali da ponudimo neke odgovore na pomenute dileme.
Reference
*** Analiza efekata propisa. http://www.ria.merr.gov.rs/index.php?id=2
*** (2006) Ekonomski rečnik. Beograd: Ekonomski fakultet
Acemoglu, D., Robinson, J.A. (2008) Persistence of Power, Elites, and Institutions. American Economic Review, 98:1, 267-293
Acemoglu, D. (2006) A Simple Model of Inefficient Institutions. Scandinavian Journal of Economics, 108(4): 515-546
Babić, B. (1996) Prelaz u tranziciji. Zemun: Prometej
Cerović, B.D. (2003) Ekonomika tranzicije. Beograd: Ekonomski fakultet
Cerović, B.D. (2004) Ekonomika tranzicije. Beograd: Ekonomski fakultet
Dimitrijević, B., Fabris, N. (2004) Teorija i analiza ekonomske politike - skripta. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Đukić, P.M. (1997) Moć i nemoć ekonomske politike - Jugoslavija u vreme suspenzije sankcija. Beograd-Zemun: Atlantida
Fukujama, F. (2007) Građenje države - upravljanje i svetski poredak u dvadesetprvom veku. Beograd: Filip Višnjić
Jakšić, M. Makroekonomska strukturna politika i tranzicija. rad preuzet sa sajta Ekonomskog fakulteta; http://www.ekof.bg.ac.rs/nastava/osnovi_makro_ekonomije/rem-8.htm
Manser, R. (1993) Failed transitions: The Eastern European economy and environment since the fall of communism. New York: New press
Praščević, A. (2008) Politički faktori makroekonomske nestabilnosti u Srbiji. u: Zec M., Cerović B. [ur.] Kuda ide Srbija? Ostvarenje i dometi reformi, Beograd: Naučno društvo ekonomista i Ekonomski fakultet, odjeljak 3; rad preuzet sa sajta Ekonomskog fakulteta http://www.ekof.bg.ac.rs/nastava/osnovi_makro_ekonomije/rem-8-4-1.htm
Praščević, A. (2004) Makroekonomija - principi i analiza. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Sokić, S. (2007) Srbija u procesima kapitala. Beograd: Zavet
Sokić, S. (2011) Ekonomija Srbije - mogućnosti, savremenosti i modernosti. Beograd: C-print
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 30.05.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka