Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 3, br. 2, str. 164-183
Geometrije konstrukcija putem savremenih tehnologija
aUniverzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Srbija

e-adresacucak@grf.bg.ac.rs, ngbilja@afrodita.rcub.bg.ac.rs
Projekat:
Razvoj i primena naučnih metoda u projektovanju i građenju visokoekonomičnih konstruktivnih sistema primenom novih tehnologija (MPNTR - 36008)

Ključne reči: nacrtna geometrija; geometrija konstrukcija; obrazovanje; savremene tehnologije
Sažetak
Razvoj savremenih tehnologija (CAD/CAM/CAE, VR, AR, MR) je učinio tradicionalne metode nacrtne geometrije i geometrije konstrukcija nezavršenim. Primena i upotreba novih tehnologija u geometriji konstrukcija zahteva obrazovni proces sa ciljem da se ima kompletno znanje svih polja koje pripadaju ovoj oblasti. Aspekt i rezultati istraživanja pokazuju da znanje stečeno na ovaj način korišćenjem nove tehnologije razvija veštine studenata što je veoma važno u višim godinama studija, posebno u oblasti tehničkog dizajna. Interaktivna dinamična 3D geometrija ne bi mogla da se postigne tradicionalnim načinima studiranja. Upotreba moderne tehnologije bi trebalo da omogući proširenje polja istraživanja kao i očuvanje teoretskog znanja nacrtne geometrije.
Reference
*** Augmented reality in architectural construction, inspection, and renovation. University of Columbia, www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/RESEARCH/PAPERS/ar-asce.html
Asperl, A., Hofer, M. (2008) How new media support modern geometry education. u: International Conference on Geometry and Graphics (XIII), Proceedings
Bowman, D.A., Kruijff, E., la Viola, J., Poupyrev, I. (2005) 3D user interfaces: Theory and practice. Addison-Wesley
Burdea, G., Coiffet, P. (2003) Virtual Reality Technology. New York: John Wiley & Sons
Columbia University Augmented reality for construction. http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/RESEARCH/SPACE-FR/testbed.html
Cucaković, A., Jović, B. (2010) Optional course engineering graphics at the Department for Landscape Architecture at the Faculty of Forestry, University of Belgrade. u: National (XXV) and International (II) Conference on Geometry and Graphics, Belgrade, Proceedings
Kaufmann, H. (2009) Dynamic differential geometry in education. Journal for Geometry and Graphics, Volume 13, br. 2, str. 241-254
Kaufmann, H. (2009) Virtual environments for mathematics and geometry education. Themes in Science and Technology Education, Special Issue: Virtual Reality in Education, vol. 2, br. 1-2, 131-152
Kaufmann, H., Schmalstieg, D. (2003) Mathematics and geometry education with collaborative augmented reality. Computers & Graphics, 27(3): 339-345
Ostrogonac-Seserko, R., i dr. (2002) Visual communication curricula for the global engineers. KOG Journal of Croatian Society for Geometry and Graphics, br. 5: 65- 71
Sperka, M. (2004) Geometry in graphics and multimedia courses at the FIIT STU Bratislava. Slovak Journal for Geometry and Graphics, volume 1, br. 1,: 55-66
Stachel, H. (2005) Descriptive geometry in todays engineering curriculum. Transactions of FAMENA, 29/2, str. 35-44
Stanney, K.M. (2002) Handbook of virtual environments design, implementation, and applications. Lawrence: Erlbaum Associates
Zloković, Đ. (1969) Koordinirani sistem konstrukcija. Beograd: Građevinska knjiga
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/SAJ1102164C
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka