Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Određivanje preseka dveju rotacionih površi čije se ose seku korišćenjem pomoćnih lopti
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija

e-adresaobrad_r@uns.ns.ac.yu
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 1819: Synthesis and development of geometric knowledge for advancement of visualization and representation of spatial configurations

Sažetak
Metod pomoćnih lopti se u deskriptivnoj geometriji koristi kod određivanja preseka dveju rotacionih površi čije se ose seku (Dovniković 1994; Anagnosti 1984). Naime, ako se u tačku preseka osa rotacija dveju površi postavi centar svih pomoćnih lopti, tada svaka pomoćna lopta u opštem slučaju seče svaku rotacionu površ po k krugova-paralela čije su ravni upravne na osu rotacione površi (k=2m, jer je krug drugog reda a kriva koja obrazuje rotacionu površ je reda m). Za slučaj kada lopta seče obe površi po dvema paralelama, parovi paralela se seku u najviše 8 tačaka i te presečne tačke paralela su tačke prostorne presečne krive dveju površi za posmatranu pomoćnu loptu. Menjanjem prečnika pomoćnih lopti dobijaju se nove paralele i u njihovom preseku nove tačke prostorne presečne krive (Obradović 2000). Prikazanu ideju moguće je matematički formulisati i oformiti postupak u kojem neće biti važno kojim se redosledom spajaju presečne tačke za sve pomoćne lopte, jer će se procedura realizovati pomoću računara, pa će se, sa dovoljno velikim brojem pomoćnih lopti, problem spajanja presečnih tačaka izbeći (Obradović 2000).
Reference
Anagnosti, P. (1984) Descriptive geometry. Beograd: Naučna knjiga
Dovniković, L. (1990) Technical drawing: Introduction to mechanical constructions. Novi Sad: University of Novi Sad
Foley, J.D., van Dam, A., Feiner, S.K., Hughes, J.F., Phillips, R.L. (1995) Introduction to computer graphics. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Hoschek, J., Lasser, D. (1993) Fundamentals of computer aided geometric design. Wellesley, Massachusetts: A K Peters
Mortenson, M.E. (1989) Computer graphics: An introduction to the mathematics and geometry. London, itd: Heinemann
Obradović, R. (1999) Surface-surface intersection: Auxiliary spheres. Journal of Mathematics, Novi Sad, 29, 3, 221-230
Obradović, R. (2000) Descriptive-geometrical methods in computer graphics: Intersection between two surfaces of revolution by use of common spheres and common planes. Novi Sad: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, PhD Dissertation
Rogers, D.F., Adams, J.A. (1990) Mathematical elements for computer graphics. New York, itd: McGraw-Hill
Štulić, R. (1994) Descriptive geometric methods in computer graphics: Contour lines and iso-illuminated lines of Surfaces of Revolution. Belgrade: University of Belgrade, Master thesis
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.05.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka